Thơ

Làm tổ

 

Một số người lại đi theo những cơn say
họ tâm sự với rượu
cười với rượu
hôn môi rượu từng buổi chiều

Mùi men nồng nàn
nhập vào thân xác và làm tổ

Những người kia lại xuôi theo những đồng tiền
chọn đồng tiền làm vợ
họ đưa vợ vào chùa, tụng kinh gõ mõ…
ai không giữ được thân thì làm ô uế cả nhà chùa

Rồi một ngày
của cải ngọ nguậy
nhập vào lương tâm, làm tổ

Sự mê muội và lòng tham
cứ lầm lũi lầm lũi
kí gửi, kí thác, kí sinh
trong những thân phận

May là bên anh, bên em
còn có tình yêu hiện diện…
chúng làm tổ trong ta thì tốt biết nhường nào!

25/3/19

Lê Hào
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 545

Ý Kiến bạn đọc