Thơ

Ký ức hoa dầu

 

Gió trải hoa dầu trên tay từng cánh
xoay xoay tròn lự
đậu trên vai buổi chiều xa lắc
giá có hồ nước lặng phắc
thả một cánh
rung rung cả lòng
giấu trong đáy nước
để dành đấu giá đời sau

Cánh hoa dầu
ai mang thả vào sông
Vàm Cỏ Đông lập bập
gọi tên đám cây cằn cỗi phía Gò Dầu Hạ

Chiều nay
hoa dầu bay trong cõi nhớ
cuốn lên thị trấn
khô những cánh dầu tít tắp

Về đâu?
đôi mắt ngời ngời ngóng gió
còn không?
bàn tay nhỏ
đón những cánh dầu
bay bay…

Trần Nhã My
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 435

Ý Kiến bạn đọc