Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Kỷ niệm 72 năm Ngày Nam bộ Kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2017) – Thư Chủ Tịch Hồ Chí Minh Gửi Đồng Bào Nam Bộ

Ngày 26/9/1945, qua Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho đồng bào Nam bộ, khẳng định quyết tâm kháng chiến của Trung ương Đảng, Chính phủ và nhân dân cả nước ta.

“Hỡi đồng bào Nam bộ,

Nước ta vừa tranh quyền độc lập thì đã gặp nạn ngoại xâm. Khi còn chiến tranh với Nhật, thì bọn thực dân Pháp hoặc đầu hàng hoặc chạy trốn, nay vừa hết chiến tranh thì bọn thực dân Pháp hoặc bí mật, hoặc công khai lại mò đến. Trong 4 năm, họ đã bán nước ta 2 lần, nay họ lại muốn thống trị dân ta một lần nữa.

Tôi tin và đồng bào cả nước đều tin vào lòng kiên quyết ái quốc của đồng bào Nam bộ. Chúng ta nên nhớ lời oanh liệt của một nhà đại cách mạng Pháp: “Thà chết tự do còn hơn sống nô lệ”.

Tôi chắc và đồng bào Nam bộ cũng chắc rằng Chính phủ và đồng bào toàn quốc hết sức ủng hộ những chiến sĩ và nhân dân đang hy sinh đấu tranh để giữ vững nền độc lập của nước nhà.

Tôi chắc và tất cả đồng bào đều chắc rằng những người và những dân tộc yêu chuộng bình đẳng, tự do trên thế giới đều đồng tình với chúng ta.

Chúng ta nhất định thắng lợi vì chúng ta có lực lượng đoàn kết của toàn dân. Chúng ta nhất định thắng lợi vì cuộc đấu tranh của chúng ta là chính nghĩa…

Việt Nam độc lập muôn năm!

Đồng bào Nam bộ muôn năm!”.

Cho-Ben-Thanh-Sai-Gon-ngay-dau-khang-chien-chong-thuc-dan-Phap
Chợ Bến Thành, Sài Gòn ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp – Ảnh: vi.wikipedia.org

 

Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 469

Ý Kiến bạn đọc