Trong nước

Ký kết hoạt động kết nghĩa giữa Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai và Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh

Trong lễ bế mạc Trại sáng tác đề tài “50 năm Mậu Thân” do Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh tổ chức, lúc 10 giờ ngày 18-8-2017 tại Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai, hai đơn vị gồm Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai (ấp 1, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) và Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh đã ký kết hoạt động kết nghĩa.

Le-ky-ket-ket-nghia-voi-Ma-Da
Lễ ký kết kết nghĩa với Mã Đà.

Tiến sĩ Trần Văn Mùi, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai phát biểu:

- Mục đích của việc ký kết hoạt động kết nghĩa này là nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp trong công tác giáo dục nhận thức tình yêu thiên nhiên cho cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc con người vùng đất Chiến khu Đ và phát triển du lịch sinh thái tại Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai.

Nội dung hoạt động kết nghĩa được hai đơn vị thống nhất như sau: Khu Bảo tồn mong muốn Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh tổ chức vận động hội viên có nhiều sáng tác để giáo dục cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng có nhận thức tốt về môi trường, về đa dạng sinh học, khơi lên tình yêu thiên nhiên và trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên một cách bền vững; Sáng tác về các giá trị của di tích lịch sử nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, sự chiến đấu hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh để giành lấy độc lập tự do và kiên trì đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc; Sáng tác về con người vùng đất Chiến khu Đ, về bản sắc văn hóa của dân tộc Chơro, con người, vùng đất xưa và nay trong thời chiến tranh cũng như trong hội nhập và phát triển; Những sự kiện (tọa đàm, hội thảo, hoạt động…) có nội dung phù hợp hai bên thông báo để có thể tham gia trao đổi kinh nghiệm; Khi Hội Nhà văn mở trại sáng tác tại Khu Bảo tồn, sẽ có chế độ ưu đãi. Nếu các thành viên của Hội Nhà văn lên Khu Bảo tồn sáng tác theo đặt hàng của Khu Bảo tồn, Khu Bảo tồn sẽ hỗ trợ việc ăn ở cho các tác giả. Trang Web của hai đơn vị sẽ được liên kết để trao đổi thông tin và các hoạt động của hai đơn vị; Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh là cầu nối kết mời các nhà văn Việt Nam và Hội Văn nghệ các tỉnh thành trong cả nước về tham quan, tổ chức trại sáng tác tại Khu Bảo tồn và có những buổi giao lưu chung; Xây dựng quỹ kết nghĩa để hỗ trợ nhau trong những hoạt động chung; Hằng năm, với số sách tự in và do hội viên đóng góp, Hội Nhà văn sẽ trang bị cho các thư viện (ưu tiên cho tủ sách của các câu lạc bộ) đang hoạt động giáo dục về bảo vệ môi trường thiên nhiên – văn hóa ở Khu Bảo tồn. Hội Nhà văn sẵn sàng giúp đỡ Khu Bảo tồn trong các hoạt động liên quan đến sáng tác của các câu lạc bộ như nâng cao chất lượng, bồi dưỡng chuyên môn sáng tác…

Trước mắt hai bên xây dựng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 và năm 2018. Định kỳ cuối mỗi năm hai bên sẽ tổng kết việc thực hiện kế hoạch đã đề ra và xây dựng kế hoạch cho năm sau.

Đông Lan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 464

Ý Kiến bạn đọc