XEM BÁO GIẤY
Thơ

Khúc rời với ba…

 

câu thơ buổi tối có vị trà mặn xát
vệt vàng quấn lưng li
bệt trà thấm thớ gỗ sâu xâu thành vân thành nếp
bàn ghế đây
mây khói lẫn đâu rồi!

câu thơ nửa khuya có dáng nằm nghiêng lệch
thi thoảng tiếng ho chèn giữa giấc ngủ không sâu
mưa ngoài trời đã sâm sấp chậu mai
có bước chân thầm trong khuya

câu thơ sớm mai có Phật hiệu liền hơi thở
vẫn một niềm tin từ độ bước xuống thuyền
người đi!

câu thơ
câu thơ
câu thơ
cháy
từ lâu
mà bệt trà vẫn thấm sâu xâu từng thớ gỗ
bàn ghế chỏng chơ
mây nước trôi về đâu…

Ta-bà, ngày 11.6.2017

Trần Huy Minh Phương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 465

Ý Kiến bạn đọc


Thơ

Khúc rời với ba…

 

câu thơ buổi tối có vị trà mặn xát
vệt vàng quấn lưng li
bệt trà thấm thớ gỗ sâu
xâu thành vân thành nếp
bàn ghế đây
mây khói lẫn đâu rồi!

câu thơ nửa khuya
có dáng nằm nghiêng lệch
thi thoảng tiếng ho chèn
giữa giấc ngủ không sâu
mưa ngoài trời đã sâm sấp chậu mai
có bước chân thầm trong khuya

câu thơ sớm mai liền hơi thở
vẫn một niềm tin
từ độ bước xuống thuyền
người đi!

câu thơ
câu thơ
câu thơ
cháy
từ lâu
mà bệt trà vẫn thấm sâu
xâu từng thớ gỗ
bàn ghế chỏng chơ
mây nước trôi về đâu…

Ta-bà, ngày 11.6.2017

Trần Huy Minh Phương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 457

Ý Kiến bạn đọc