Thơ

Khúc đồng dao

 

Thong dong đồng bái
rạ rơm chiều thơm nắng
dậy hương quê mùa

Con nước ròng bông lục bình mắc cạn
háo hức chờ bìm bịp
gọi phía đồng xa

Lưới mắc cá còn chiếc cần câu cứ oằn và căng nhợ
tiếng nhái ọp ẹp bờ mương
gió động cánh bèo hoang

Trăm hướng đô thành thương làm sao đám bần bụi lức
lối cỏ đường về mọc nghịt thèm một cái chạm sâu
để ngứa ngáy hồn quê
nuôi ân tình đằm thắm
vốc nước gầy ngọt lịm bờ bãi yêu thương

Rót nghiêng lau sậy trăng chiều tiễn nắng
một khúc đồng dao lắng đọng
giấc nôi đầu.

Phan Duy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 386

Ý Kiến bạn đọc