Thơ

Khuất Nguyên

(Tưởng niệm Khuất Nguyên)

 

Trưa Đoan Ngọ
Mù trời nhang khói
Khuất Nguyên ơi!
Lạnh buốt Mịch La sông
Đời ai biết
Đâu dòng trong, dòng đục
Khúc Ly tao (1)
Không gặp được minh quân
Người mới vui đã buồn
Người chợt cười đã khóc
Thế sự mãi đảo điên
Lòng người ai dò được
Người phẫn uất
Trẫm Mịch La cuộn sóng
Giữ mình trong giữa dòng đời đục
Phú “Hoài sa”, “Sở từ”, “Thiên Vấn” (2)
Hỏi cao xanh có thấu lòng Người?

Rượu vò ra sông rót
Thiên hạ say
Riêng mình Người mãi tỉnh
Hồn “Ly tao”
Ai oán vọng ngàn sau…

Sài Gòn, 30/5/2017
(5/5 AL – Đinh Dậu)

Lương Định
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 505

——————————-
(1), (2): Tên những tác phẩm thi, phú 
của Khuất Nguyên.

Ý Kiến bạn đọc