Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Không sợ nói ra khuyết điểm

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã đi một chặng đường 4 năm. Trong 4 năm triển khai thực hiện, dù có thể chưa mang lại tất cả những mong muốn và kỳ vọng của người dân, nhưng thật sự đã tạo ra một luồng sinh khí mới cho Đảng và xã hội.

Cùng với nội dung quan trọng bậc nhất đã được Đại hội lần thứ XII của Đảng xác định, đó là xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã được ban hành. Ngày 9-12-2016, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai nghị quyết đặc biệt quan trọng này. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư đã khẳng định chúng ta “không sợ nói ra khuyết điểm”. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đang kỳ vọng và một đợt “chỉnh Đảng” thật sự quyết liệt, trách nhiệm và sâu rộng để ngăn chặn, đẩy lùi những mặt hạn chế, tiêu cực mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra.

Tất cả những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đã được Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ ra không né tránh. Đó là tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình còn khá phổ biến; còn có biểu hiện chủ quan, làm lướt, nhất là khi đưa việc kiểm điểm đi vào thường xuyên, gắn với kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm. Qua kiểm điểm từ Trung ương đến cơ sở vẫn chưa làm rõ được thực chất, mức độ nghiêm trọng của tình hình; chưa chỉ ra được địa chỉ cụ thể và trách nhiệm của tập thể, cá nhân như: Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy quy hoạch, luân chuyển. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; thậm chí có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn. Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn diễn ra nghiêm trọng và xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành nhưng chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước…

Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng được xác định là xây dựng Đảng. Nghị quyết đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội này chính là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tất cả những gì mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI chưa làm được, chưa chỉ ra rõ ràng thì Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã “bắt tận tay, day tận mặt”. Đi cùng với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là hàng loạt vấn đề đã được đưa ra ánh sáng; nhiều vụ việc bức xúc của dư luận, của nhân dân âm ỷ từ lâu nay đã dần được giải quyết; nhiều vụ án tham nhũng lớn đã và sẽ được đưa ra xét xử; các dự án nghìn tỷ đắp chiếu đã bị dừng hoặc quy trách nhiệm; nhiều cán bộ, trong đó có những cán bộ lãnh đạo cấp cao đã và sẽ bị xử lý, trong đó có cả những người đã nghỉ hưu để xóa tan một suy nghĩ lâu nay là đã hạ cánh chắc chắn sẽ an toàn…

Những giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đề ra rất toàn diện và cụ thể. Quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật để đánh giá tình hình; kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột phá đã được đề ra thống nhất từ đầu đến cuối.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trống đã được đánh lên, nhân dân đang trông chờ trống sẽ tiếp tục được đánh liên hồi, đánh không dứt.

Như Ái
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 434

Ý Kiến bạn đọc