Sáng tác mới

Hương lửa

Tặng Em My!
Trên đường sương đêm đông xa xăm đốt lá rừng sưởi lạnh
Ấm lòng duy ngọn lửa trái tim !
Bập bùng ngọn lửa hình em Chập tần số tâm linh
Nụ hôn vờn trong lửa
Lửa ngọt ngào lên hương …
Lửa hương Muối mặn Gừng cay Rừng thay lá
đđờng đèo mây Sáng rừng
đêm đông lạnh Ngọn lửa hồng Nồng hương em
Sưởi ấm lòng ngàn xa …
Chiến khu, Đông 1968

Thanh Giang

Ý Kiến bạn đọc