Thơ

Hứng tuổi đầy tay

 

Hai tay hứng tuổi của mùa
Nhẹ tênh giấc mộng hơn – thua… Hồng trần.
Bao năm dâu bể – gian truân…
Xuân thêm một giấc kê vàng! Phù vân!

Trúc Linh Lan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2020

Ý Kiến bạn đọc