Hộp thư

Hộp thư (số 606)

 

Từ ngày 27.7 đến 3.8.2020, Tòa soạn Tuần báo Văn Nghệ TP.HCM đã nhận được những sáng tác, bài viết, tranh ảnh của các bạn cộng tác viên sau đây:

* VĂN: Phạm Hữu Hoàng, Khôi Vũ, Đ.P. Thùy Trang, Y Nguyên, Túy Tâm, Nguyễn Đặng Hồng Chương (dịch), Phạm Hà, Hoàng Thị Hiền, Mã A Lềnh, Trần Như Luận (dịch), Phạm Ngọc Kiểm, Tuyết Lan, Võ Công Liêm, Trần Phan, Thu Đình, Minh Hằng.

* THƠ: Võ Công Liêm, Trần Thương Tính, Nguyễn Chí Ngoan, Nguyễn Trọng Đồng, Mạnh Huy, Huỳnh Thị Kim Cương, Ngọc Hùng, Nguyễn Minh Thuận, Nguyễn Quỳnh Anh, Nhất Mạt Hương, Nguyễn Đức Tình, Đỗ Văn Xuân, Phụng Tú – Trần Xuân Thụy, Từ Dạ Linh, Trần Văn Thiên, Nguyễn Tuyết Quyên, Lê Anh Phong, Trần Thanh Thoa, Nguyễn Thị Minh Hồng, Trần Vạn Giã, Nhật Quang, Tống Trần Hào, Đàm Xuân Hoán, Hồ Thế Sinh, Lê Chí, Lê Lam Hồng, Lê Hào, Đoàn Văn Sáng, Nguyễn Sông Trẹm, Trần Mai Lan, Huỳnh Gia, Nguyễn Đặng Thùy Trang, Võ Ngột, Lê Mạnh Huy, Phạm Tiến Hùng, Cao Huy Thắng, Vỹ Tuấn, Hoàng Kim Ngân, Lê Trường Sa, Bùi Quốc Bình, Nông Quy Quy, Lê Công Sang, Tuyết Lan, Tuệ Minh, Trần Ngọc Mỹ, Huệ Khanh, Trương Ngọc Ánh, Trần Ngọc Hưởng, Doãn Long, Lê Lâm, Nguyễn Đình Xán, Lê Minh Tú, Huỳnh Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Văn Minh, Nông Tử Lệnh Anh, Nguyễn Đức Tình, Chung Tiến Lực, Lê Văn Cường, Nguyễn Lê Hằng.

* TRANH, ẢNH VÀ CÁC BÀI KHÁC: Phụng Tú – Trần Xuân Thụy, Từ Kế Tường, Hoàng My, Phạm Hoàng Nguyên, Nguyễn Tấn Tuấn, Tiên Sa, Đào Mạnh Long, Trương Anh Sáng, Bùi Ngọc Quế, Hoàng Thái Hùng, Hằng Mai, Đ.P. Thùy Trang, Tăng Hoàng Phi, Nguyễn Quang Hòa, Nguyễn Xuân Ba, Nguyễn Hải Phú, Ý Thu, Ngự Bình, Trần Quang Thành, Võ Công Liêm, Nguyễn Thị Đương, Quyên Gavoye, Trần Thanh Xem.

Ban biên tập VNTP chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác thường xuyên của các bạn.

CÁC BẠN CỘNG TÁC VIÊN VUI LÒNG CHÚ Ý

Với các bạn cư trú tại TP.HCM có bài đăng báo, mời các bạn đến Tòa soạn nhận báo biếu và nhuận bút. Với các bạn cư trú tại các địa phương khác ngoài TP.HCM, Tòa soạn sẽ gửi báo biếu và nhuận bút đến các bạn theo địa chỉ của các bạn ghi trên bản thảo. Theo yêu cầu của cơ quan tài chánh mà chúng tôi phải tuân thủ, địa chỉ của các bạn ghi kèm trên mỗi bản thảo gởi đến cộng tác với VNTP ngoài bút danh, họ tên thật nhớ ghi rõ số Chứng minh nhân dân của bạn.

Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 606

Ý Kiến bạn đọc