Hộp thư

Hộp thư

 

Từ ngày 15 đến 26.4.2019, Tòa soạn Tuần báo Văn Nghệ TP.HCM đã nhận được những sáng tác, bài viết, tranh ảnh của các bạn cộng tác viên sau đây:

* VĂN: Trần Thúy Lành, Lê Trung Cường, Hồ Xuân Đà, Hồng Chiến, Lê Thị Xuyên, Thanh Ba, Lưu Thị Phụng, Hải Yến (dịch), Ngô Nữ Thùy Linh, Trương Thị Thúy, Lê Linh Chi, Lê Công Vũ (dịch), Phạm Đức Hùng (dịch), Mẫu Đơn, Hà Nguyên, Nông Quang Khiêm, Trịnh Tuyên, Lê Hứa Huyền Trân, Phú Xuân (dịch), Nguyễn Thị Liên Tâm, Nguyễn Thị Mai Dậu, Song Anh.

* THƠ: Trần Ngọc Phượng, Lưu Thị Tuyết Minh. Lê Văn Trường, Đường Lang, Tịnh Bình, Lý Hoa Sao, Hoàng Thị Hà, Ngưng Thu, Đặng Lợi, Ngọc Hùng, Nguyễn Hường, Nguyễn Thị Minh Thùy, Nguyễn Hoa, Huỳnh Thị Kim Cương, Nguyễn Đức Tình, Võ Khoa Châu, Phùng Hiếu, Đinh Hồng, Nguyễn Quang Hòa, Trần Dzạ Lữ, Lý Thị Minh Khiêm, Quang Minh Bùi, Nguyễn Đặng Thùy Trang, PCK, Lê Ngọc Dũng, Lê Chí, Nguyễn Hoài Ân, Bùi Việt Phương, Nguyễn Đình Xáng, Lê Anh Phong, Hà Nhữ Uyên, Đào Quốc Nam, Bùi Văn Huy, Sơn Thị Phà Ca, Lê Thị Xuân Hương, Hoa Nguyên, Lê Thanh Sơn, Phạm Văn Thúy, Trần Hoàng Vy, Hoàng Minh Đức, Phạm Thị Mai, Y Nguyên, Hoàng Khánh Duy, Trần Bích Liễu, Trần Quốc Toàn, Từ Dạ Linh, Phụng Tú, Trần Xuân Thụy, Minh Vũ, Đức Sơn, Trầm Thanh Tuấn, Trần Ngọc Hưởng, Nguyễn Hữu Hồng Sơn, Nguyễn Hoa, Khuê Việt Trường, Văn Đình Vỹ, Nguyễn Văn Toàn, Võ Giang Nam, Phạm Thành Minh, Lê Ngọc Dũng, Nguyễn Minh Khiêm, Đăng Toán, Bùi Văn Huy, Chung Tiến Lực, Nguyễn Khắc Hiền.

* TRANH, ẢNH VÀ CÁC BÀI KHÁC: Nguyễn Văn Toàn, Ngự Bình, Hoàng Thị Hà, Nguyên Hạ, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Tấn Tuấn, Lê Vũ, Hòa Nguyễn Quang, Phạm Thông, Phạm Minh Trị, Ngô Văn Tuấn, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Quang Hòa, Bùi Huyền Tương, Trương Thị Ngọc Lý, Nguyễn Hoàng Duy, Bích Xoan, Vương Tâm Chiến, Lê Công Vũ (dịch), An Viên, Thu Đình, Thanh Bình, Trần Văn Thiên, PGS-TS Nguyễn Trường Lịch, Xanh Nguyên, Nguyễn Văn Đạo, Đặng Trung Công, Trương Thị Thúy, Nguyễn Hải Phú, Vũ Huế, Th.S Nguyễn Đình Dũng, Nguyễn Công Tiến, Trần Ngọc Mai, Hoàng Xuân Huy, Khế Iêm, Việt Nga, Phụng Tú, Trần Xuân Thụy, Nguyễn Tịnh Giang, Ngô Hải Sơn, Y Nguyên, Trần Quang Long, Vũ Trung Kiên, Phú Xuân, Nguyễn Thanh Vũ, Võ Hoàng Nam, Đường Lãng Du, Võ Giang Nam, Phi Tân, Nguyễn Văn Thanh, Đặng Trung Thành, Hoàng Thị Hà, Nguyễn Tấn Quốc, Nguyễn Nguyên Phượng, Trần Quang Minh, Nguyễn Đức Nhuận, Trần Thị Thùy Linh.

Ban biên tập VNTP chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác thường xuyên của các bạn.

CÁC BẠN CỘNG TÁC VIÊN VUI LÒNG CHÚ Ý

Với các bạn cư trú tại TP.HCM có bài đăng báo, mời các bạn đến Tòa soạn nhận báo biếu và nhuận bút. Với các bạn cư trú tại các địa phương khác ngoài TP.HCM, Tòa soạn sẽ gửi báo biếu và nhuận bút đến các bạn theo địa chỉ của các bạn ghi trên bản thảo. Theo yêu cầu của cơ quan tài chánh mà chúng tôi phải tuân thủ, địa chỉ của các bạn ghi kèm trên mỗi bản thảo gởi đến cộng tác với VNTP ngoài bút danh, họ tên thật nhớ ghi rõ số Chứng minh nhân dân của bạn.

Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 544

Ý Kiến bạn đọc