Hộp thư

Hộp thư

 

Từ ngày 3 đến 16.3.2019, Tòa soạn Tuần báo Văn Nghệ TP.HCM đã nhận được những sáng tác, bài viết, tranh ảnh của các bạn cộng tác viên sau đây:

* VĂN: Nguyễn Thu Hằng, Đào Sỹ Quang, Hoàng Bình Trọng, Long Quang (dịch), Nguyễn Thị Dậu, Vũ Thị Huyền Trang, Trịnh Tuyên, Hồ Xuân Đà, Đinh Thùy Hương, Đinh Đức Cần (dịch), Lê Hà Ngân, Lê Huy Toàn, Phạm Hồng Loan, Vũ Thị Thanh Hòa, Hạ Du, Nguyễn Phú Ninh, PGS-TS Nguyễn Hoài Nam, Vũ Thị Huế (dịch), Thiên Kim, Hoàng Khánh Duy, Nông Quốc Lập, Lương Minh Hinh, Hoàng Nhật Tuyên, Trương Thị Mai Hương (dịch), Song Anh, Nguyễn Đặng Thùy Trang, Đinh Đức Cần (dịch).

* THƠ: Ngô Văn Tuấn, Nguyễn Hường, Trần Văn Lợi, Chí Anh, Tịnh Bình, Trần Thị Thùy Linh, Nguyễn Hải Yến, Lê Thụy Phương, Trương Anh Sáng, Lê Hứa Huyền Trân, Huỳnh Gia, Lê Anh Phong, Bùi Việt Phương, Nguyễn Đặng Thùy Trang, Nguyễn Quang Hòa, Nguyễn Loan, Trần Ngọc Mỹ, Hòa Quang Nguyễn, Đỗ Tất Đạt, Trần Vạn Giã, Nguyễn Thị Mai Trâm, Doãn Minh Trịnh, Nguyễn Thị Liên Tâm, Ngô Thị Bạch Hạc, Nguyễn Văn Song, Nguyễn Tấn Sĩ, Nguyễn Ngọc Chiến, Nguyễn Thánh Ngã, Thanh Trắc Nguyễn Văn, Mai Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Nhung, Từ Dạ Linh, Vi Thanh Hoàng, Huỳnh Sơn Vũ, Đinh Hồng, Ngọc Sơn, Trầm Thanh Tuấn, Lữ Hồng, N.H.L., T.N.M., Nguyễn Thanh Vũ, Bùi Việt Phương, Bùi Thị Thảo, Vui Vũ, Vũ Huế, Trần Thị Kỳ Duyên, Trần Thanh Cẩn, Bình Địa Mộc, Võ Khoa Châu, Đinh Vương Khanh, Khuê Việt Trường, Trầm Thanh Tuấn, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Hưng Hải, Phan Tình, Ngưng Thu, Lưu Thị Tuyết Minh, Huỳnh Gia, Quang Nguyễn Trần Thanh Thoa, Hoa Gió, Pơloong Plênh.

* TRANH, ẢNH VÀ CÁC BÀI KHÁC: Đào Ngọc Đệ, Lê Minh Hải, Lê Văn Trường, Ngô Văn Tuấn, Lê Xuyên, Ngự Bình, Nguyễn Thị Bích Nhàn, Lê Hồng Bảo Anh, Nguyễn Hường, Phạm Thuận Thành, Nguyễn Hữu Phú, Trần Văn Lợi, Phi Tân, Trần Quang Long, Đào Bá, Trịnh Thị Thuận, Trần Huy Minh Phương, Nguyễn Vũ Tiềm, Nguyên Hạ, Nguyễn Văn Song, Đinh Hồng, Nguyễn Ngọc Chiến, Phong Dương, Nguyễn Anh, Chu Mạnh Cường, Trần Quốc Toàn, Nguyễn Chí Ngoan, Nguyễn Văn Toàn, Phạm Thuận Thành, Trần Ngọc Mai, Võ Giang Nam, Song Ninh, Lê Hồng Thiện, Lê Hồng Bảo Uyên, Bích Nhàn, Nguyễn Văn Thanh, Hà Mạnh Tường, Nguyễn Thị Loan, Đặng Trung Thành, Lê Vũ (dịch), Vũ Trung Kiên, Trần Thái Học, Thạch Bích Ngọc, Nguyễn Thanh Vũ, Bùi Thị Thảo, Quang Long, Hoàng Thị Hà, Thái Hoàng, Chiến Khu, Ngự Bình, Nguyễn Ngọc Chiến.

Ban biên tập VNTP chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác thường xuyên của các bạn.

CÁC BẠN CỘNG TÁC VIÊN VUI LÒNG CHÚ Ý

Với các bạn cư trú tại TP.HCM có bài đăng báo, mời các bạn đến Tòa soạn nhận báo biếu và nhuận bút. Với các bạn cư trú tại các địa phương khác ngoài TP.HCM, Tòa soạn sẽ gửi báo biếu và nhuận bút đến các bạn theo địa chỉ của các bạn ghi trên bản thảo. Theo yêu cầu của cơ quan tài chánh mà chúng tôi phải tuân thủ, địa chỉ của các bạn ghi kèm trên mỗi bản thảo gởi đến cộng tác với VNTP ngoài bút danh, họ tên thật nhớ ghi rõ số Chứng minh nhân dân của bạn.

Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 540

Ý Kiến bạn đọc