Hộp thư

Hộp thư

Từ ngày 20.8 đến 1.9.2017, Tòa soạn Tuần báo Văn Nghệ TP.HCM đã nhận được những sáng tác, bài viết, tranh ảnh của các bạn cộng tác viên sau đây:

* VĂN: Hoàng Khánh Duy, Nguyễn Thế Viễn, Đào Mạnh Long, Hồng Chiến, Trương Thị Mai Hương (dịch), Hồ Tuấn, Trần Anh Dũng, Bích Nguyễn (dịch).

* THƠ: Nguyễn Quang Hòa, Nguyễn Hưng Hải, Sương Thiên Lộc, Võ Ngột, Nguyễn Khắc Hiền, Nguyễn Thế Viễn, Duy Hoàn, Phan Duy, Phạm Thị Mai, Mai Tuyết, Hoàng Bích Hà, Hoa Nguyên, Đỗ Thượng Thế, Trần Văn Nhân, Dương Minh Hoàng, Nguyễn Ngọc Hưng, Ngô Thế Lâm, Trần Thương Nhiều, Trần Dzạ Lữ, Trần Kế Hoàn, Khaly Chàm, Trần Ngọc Mỹ, Vũ Tuấn, Trần Đông, Phan Chúc, Lê Văn Trường, Nguyễn Hữu Chiến, Anna Thùy Trang, Phạm Hồng Soi, Lê Hương.

* TRANH, ẢNH VÀ CÁC BÀI KHÁC: Nguyễn Quang Hòa, Tư Hương, Lê Minh Hải, Hoàng Kim Hậu, Đường Lãng Du, Song Anh, Phan Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Bích Nhàn, Nguyễn Văn Toàn, Hoàng Khánh Duy, Duy Trí, Đ.P. Thùy Trang, Lê Thị Xuyên, Lê Xuyên, Nguyễn Đình Thu, Lê Thị Thanh Xuân, Kym Phủ, Nguyễn Thảo Nguyên, Nguyễn Hoàng Duy, Đào Bá, Hoàng Bích Hà, Nguyễn Minh Khiêm, Nguyễn Thị Mỹ Liên, Lê Hứa Huyền Trân, Trần Xuân Tiến, Ngô Thuận, Vũ Trung Kiên, Hà Hữu Nết, Y Nguyên, Huỳnh Kim Bản, Thái Hoàng, Đào Ngọc Đệ, Trần Văn Thiên, Phạm Thuận Thành, Phạm Hồng Loan, Nguyễn Khánh Ly, Song Ninh, Nguyễn Hiếu, Trọng Đức, Trữ Quân -Dương Tử Quỳnh, Phan Nam, Đan Thanh, Quang Long, Nguyễn Hữu Trung, Mai Hoàng, Tiêu Dao – Minh Ngọc, Tam Anh, Võ Hoàng Nam,Trần Duy Thành, Nguyễn Hữu Chiến, Ngô Thuận, Nông Quang Khiêm, Song Ninh.

Ban biên tập VNTP chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác thường xuyên của các bạn.

CÁC BẠN CỘNG TÁC VIÊN VUI LÒNG CHÚ Ý

Với các bạn cư trú tại TP.HCM có bài đăng báo, mời các bạn đến Tòa soạn nhận báo biếu và nhuận bút. Với các bạn cư trú tại các địa phương khác ngoài TP.HCM, Tòa soạn sẽ gửi báo biếu và nhuận bút đến các bạn theo địa chỉ của các bạn ghi trên bản thảo. Theo yêu cầu của cơ quan tài chánh mà chúng tôi phải tuân thủ, địa chỉ của các bạn ghi kèm trên mỗi bản thảo gởi đến cộng tác với VNTP ngoài bút danh, họ tên thật nhớ ghi rõ số Chứng minh nhân dân của bạn.

Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 466

Ý Kiến bạn đọc