Hộp thư

Hộp thư

Từ ngày 27.6 đến 8.7.2017, Tòa soạn Tuần báo Văn Nghệ TP.HCM đã nhận được những sáng tác, bài viết, tranh ảnh của các bạn cộng tác viên sau đây:

* VĂN: Bích Nguyễn (dịch), Trần Thế Kỷ, Đ.P. Thùy Trang, Hồng Chiến, Trương Thị Mai Hương (dịch), Lại Văn Long, Hoàng Khánh Duy, Phạm Quang, Phạm Văn Đảng, Mai Tiến Nghị, Vũ Thị Huyền Trang.

* THƠ: Phan Duy, Thanh Hải, Nguyễn Văn Tao, Võ Tấn Cường, Đường Lãng Du, Lữ Hồng, Huỳnh Gia, Nguyễn Hải Phú, Nguyễn Thị Liên Tâm, An Nhiên, Quốc Sinh, Thạch Hoài Lam, Phạm Văn Thúy, Lê Hào, Tịnh Bình, Lê Minh Hải, Nguyễn Thị Minh Thùy, Nguyễn Hải Hùng, Ngọc Hùng, Nguyễn Vĩnh, Phạm Thị Mai, Nguyễn Khánh Tuyết Vy, Nguyễn Hoài Ân, Nguyễn Lê Hằng, Phan Thành Minh, Vũ Thị Thanh Minh, Nguyễn Minh Khiêm, Hải Minh, Lý Thị Minh Châu, Nguyễn An Bình, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Quang Hòa, Đinh Huyền, Lê Thị Ngọc Nữ, Khuê Việt Trường, Trần Vương, Phạm Quang, Phan Chúc, Hiền, Phạm Văn Đảng, Nguyên Tiêu, Lê Văn Hiếu, Trần Ngọc Mỹ, Song Ninh, Nông Tử Lệnh Anh, Đỗ Thượng Thế, Lê Nguyên Ngữ, Vũ Thiên Tường, Bình Địa Mộc, Lê Thanh Hùng, Phan Duy, Nguyễn Thánh Ngã, Ngô Thế Lâm, Nguyễn Đình Ánh, Thạch Thị Sena, Nghiêm Thị Phương, Vũ Thị Thanh Hòa, Nguyễn Thanh Truyền, Phan Nam, Trúc Giang, Vĩnh Thông, Phạm Ánh.

* TRANH, ẢNH VÀ CÁC BÀI KHÁC: Lữ Hồng, Đặng Trung Thành, Ân Tú, Vũ Huế, Ngô Thuận, Nguyễn Thị Bích Nhàn, Trịnh Viết Hiệp, Y Nguyên, Hải Châu, Phạm Thị Mỹ Liên, Hoàng Mai, Thái Hoàng, Đ.P. Thùy Trang, Nguyễn Minh Thuận, Nguyễn Thanh, Mai Văn Hoan, Lê Hồng Thiện, Lê Lam Sơn, Ngọc Hùng, Lê Thị Xuyên, Lê Xuyên, Phan Thị Anh Thư, Trịnh Viết Hiệp, Nguyễn Vĩnh, Nguyễn Đình Ánh, Vũ Trung Kiên, Huỳnh Tấn Vũ, Huỳnh Trương Phát, Trần Thị Kim Nhiên, Huỳnh Tấn Vũ, Nguyễn Quang Hòa, Hoàng Khánh Duy, Trần Sang, Thiện Phúc, Nguyễn Văn Toàn, Huỳnh Lê Lý Thị Minh Châu, Nguyễn Minh Khiêm, Song Ninh, Nguyễn Chí Được (dịch), An Viên, Anh Tứ, Huỳnh Kim Bản, Đặng Đức, Vũ Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Hồng Minh, Ngọc Hùng, Lê Thị Xuyên, Nguyễn Thị Bích Nhàn, Bùi Ngọc, Đào Ngọc Đệ, Ngọc Diệp, Kiều Maily, Phạm Bội Anh Thuyên, Lâm Trọng Dũng.

Ban biên tập VNTP chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác thường xuyên của các bạn.

CÁC BẠN CỘNG TÁC VIÊN VUI LÒNG CHÚ Ý

Với các bạn cư trú tại TP.HCM có bài đăng báo, mời các bạn đến Tòa soạn nhận báo biếu và nhuận bút. Với các bạn cư trú tại các địa phương khác ngoài TP.HCM, Tòa soạn sẽ gửi báo biếu và nhuận bút đến các bạn theo địa chỉ của các bạn ghi trên bản thảo. Theo yêu cầu của cơ quan tài chánh mà chúng tôi phải tuân thủ, địa chỉ của các bạn ghi kèm trên mỗi bản thảo gởi đến cộng tác với VNTP ngoài bút danh, họ tên thật nhớ ghi rõ số Chứng minh nhân dân của bạn.

Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 458

Ý Kiến bạn đọc