Hộp thư

Hộp thư

Từ ngày 22.10 đến 3.11.2016, Tòa soạn Tuần báo Văn Nghệ TP.HCM đã nhận được những sáng tác, bài viết, tranh ảnh của các bạn cộng tác viên sau đây:

* VĂN: Trương Văn Dân, Nguyễn Chí Được (dịch), Quang Long (dịch), Nguyễn Thị Hồng Tâm, Nguyễn Hoài Ân, Bích Nguyễn (dịch), Hoàng Ngọc Điệp, Phùng Tiết, Nguyễn Ngọc Yến, Hồng Chiến, Trần Đức Sơ, Đào Thị Mùi, Đ.P. Thùy Trang, Nguyễn Trí, Phan Trọng Cầu (dịch), Song Ninh, Ninh Thị Thơ, Nguyễn Hữu Duyên, Phạm Thanh Cải (dịch).

* THƠ: Thành Danh, Thiện Trần, Khaly Chàm, Nguyễn Hoàng Duy, Lê Thành Văn, Phan Hoài Nam, Lê Đức Đồng, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Quang Hòa, Nguyễn Hưng Hải, Nguyễn Bản, Bình Địa Mộc, Trần Vạn Giã, Minh Nhựt, Túy Tân, A Lăng Văn Gáo, Nguyễn Loan, Văn Nguyễn An Khê, Trần Hoàng Vy, Trần Thế Vinh, Nguyễn Đăng Trình, Nguyễn Thanh Vũ, Song Ninh, Hoàng Bích Hà, Bùi Khắc Phúc, Phan Duy, Trần Xuân An, Nguyễn Thiện Đức, Phạm Ánh, Vũ Huế, Quốc Sinh, Hoàng Đình Hồng, Chu Văn Thạch. Lê Hào, Hoàng Tố Trinh, Nguyễn Minh Đức, Trần Văn Thiên, Đường Lãng Du, Đặng Toán, Cao Thoại Châu, Khánh Duy, Võ Thị Hồng Tơ, Nguyễn Việt Tiến, Bùi Đức Vinh, Nguyễn Duy Dương, Đỗ Tấn Đạt, Chu Văn Thạch, Ngũ Lang, Hà Nhữ Uyên, Nguyễn Tấn Sĩ, Đỗ Hoàng Tâm, Trầm Thanh Tuấn, Nguyễn Ngọc Tân, Phạm Khánh Duy, Nguyễn Ngọc Tân, Trang Diễm Pha, Phạm Ánh, Trương Anh Sáng, Khuê Việt Trường, Nguyễn Thị Mai Trâm, Pơloong Plênh, Bùi Đức Ánh, Huỳnh Minh Tâm, Đàm Lan, Mộc, Trà Bình, Duy Hoàn, Nguyễn Chính Đại.

* TRANH, ẢNH VÀ CÁC BÀI KHÁC: Trương Văn Dân, Nguyễn Chí Ngoan, Nhã Thi, Thành Danh, Nguyễn Hoàng Duy, Khuê Việt Trường, Lê Huỳnh Lâm, Trần Nhuận Minh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Quang Hòa, Kym Phủ, Lê Hồng Bảo Uyên, Nguyễn Thị Hồng Tâm, Nguyễn Hoài Ân, Y Nguyên, Phạm Tuấn Vũ, Minh Nhựt, Trường Thiên, Nguyễn Thị Bích Nhàn, Bùi Việt Phương, Đăng Quang, Nguyễn Tấn Tuấn, Phạm Ngọc Hiền, Ngự Bình, B. Ngự, Thanh Trắc Nguyễn Văn, Phú Xuân, Hà Văn Thùy, Hoàng Bích Hà, Nguyễn Minh Thuận, Lan Tím, Lê Tiến Dũng, Đặng Trung Thành, Vĩnh Thông, Nguyễn Thanh Vũ, Đào Ngọc Đệ, N.V.T., Vũ Trung Kiên, Phạm Tuấn Vũ, NS Phạm Minh Tuấn, T.Q. Long, Song Ninh, Sơn Trần, Vương Trung Hiếu, Vũ Duy Yên, Nguyễn Ngọc Tuyết, Cẩm Tú, Ngọc Anh, Trần Văn Hiếu, Nguyễn Việt Tiến, Lê Hồng Thiện, Đinh Nho Quan, Trần Khương Huệ, Quyền Văn, Bích Ngân, Lê Xuyên, Huỳnh Cam, Trần Phương, Đào Bá, Bùi Việt Phương, Đặng Trung Công, Nghiêm Quốc Thanh, Bùi Đức Ánh, Quyền Văn, Nguyễn Đình Ánh, Thái Hoàng, HTK, Trịnh Thị Thuận, Hà Hữu Nết.

Ban biên tập VNTP chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác thường xuyên của các bạn.

CÁC BẠN CỘNG TÁC VIÊN VUI LÒNG CHÚ Ý

Với các bạn cư trú tại TP.HCM có bài đăng báo, mời các bạn đến Tòa soạn nhận báo biếu và nhuận bút. Với các bạn cư trú tại các địa phương khác ngoài TP.HCM, Tòa soạn sẽ gửi báo biếu và nhuận bút đến các bạn theo địa chỉ của các bạn ghi trên bản thảo. Theo yêu cầu của cơ quan tài chánh mà chúng tôi phải tuân thủ, địa chỉ của các bạn ghi kèm trên mỗi bản thảo gởi đến cộng tác với VNTP ngoài bút danh, họ tên thật nhớ ghi rõ số Chứng minh nhân dân của bạn.

Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 427

Ý Kiến bạn đọc