Hộp thư

Hộp thư

Từ ngày 5 đến 18.7.2016, Tòa soạn Tuần báo Văn Nghệ TP.HCM đã nhận được những sáng tác, bài viết, tranh ảnh của các bạn cộng tác viên sau đây:

* VĂN: Trung Thực, Trần Quốc Cưỡng, Ngô Nguyên, Trầm Nguyên Ý Anh, Lê Trung Cường, Lê Quang Trạng, Ngô Thy Học, Trương Thị Mai Hương (dịch), Hoàng Bích Hà, Phan Thị Anh Thư, Lê Thị Việt Hà, Võ Hoàng Minh (dịch), Trịnh Tuyên, Phạm Đức Hùng (dịch), Trần Tử Văn, Xuân Phú (dịch), Nông Quang Khiêm, Nguyễn Hải Yến (dịch), Vân Anh, Phan Đức Lộc, Phạm Thanh Cải (dịch).

* THƠ: Trần Ngọc Mỹ, Ngưng Thu, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Văn Hiếu, Phan Duy, Trần Nhã My, Nguyễn Lê Hằng, Nguyệt Cầm, Vũ Huế, Minh Nhựt, Hoàng Đình Hồng, Nguyễn Thị Liên Tâm, Lê Hào, Bình Địa Mộc, Nguyễn Bá Hòa, Tuấn Kiệt, Kai Hoàng, Trần Hồng Hải, Hoàng Bích Hà, Phan Nam, Trần Vạn Giã, Đỗ Dũng, Chu Văn Thạch, Trương Thị Bách Mỵ, Trần Văn Thiên, Phạm Ánh, Ngô Thế Lâm, Nguyễn Tường Văn, Liêu Ngọc Ân, Phạm Phương Khánh, Nhã Thi, Nguyễn Dũng, Thanh Trắc Nguyễn Văn, Đỗ Tấn Đạt, Chu Văn Thạch, Nguyễn Thánh Ngã, Lê Thanh Hùng, Ngọc Hùng, Trúc Mai, Hương Vũ, Khổng Vĩnh Nguyên, Võ Hoàng Nam, Khuê Việt Trường, Huỳnh Minh Tâm.

* TRANH, ẢNH VÀ CÁC BÀI KHÁC: Nguyễn Hiếu, Phan Thị Anh Thư, Lê Xuân, Việt Hà, Ngô Thuận, Vũ Thị Thanh Hà, Quyền Văn, Huyền Trâm, Trương Nam Chi, Nguyễn Thị Loan, Kym Phủ, Minh Nhựt, Gia Long, Nguyễn Long, Bùi Đức Ánh, Th.s Vũ Thị Sen, Hoàng Khánh Duy, Lê Hứa Huyền Trân, Nguyễn Quang Hòa, Hứa Phát Đạt, Ngô Thy Học, Nguyễn Thị Ánh Huyền, Hoàng Bích Hà, Nguyễn Dũng, Tràng Giang, Th.s Nguyễn Văn Đạo, Phạm Học, Phương Bình, Vân Anh, Hoàng Xuân Huy, Trầm Thanh Tuấn, Lê Hồng Thiện, Tô Phục Hưng, Đặng Trung Công, Nguyễn Hải Phú, Nguyễn Bá Thế, Đào Ngọc Đệ, Trúc Mai, Đặng Trung Thành, Trịnh Thị Thuận, Nguyễn Tường Văn, Y Nguyên, Triều Châu, Song Anh, Đinh Thành Trung, Trần Sang, Bùi Quang Tú, Vũ Trung Kiên, Nhã Thi, Nguyễn Thành Giang, Việt Nga, Lan Tím, T.Q.Long (dịch), Tử Du, Hoàng Khánh Duy, Khuê Việt Trường, Nguyễn Thanh, Nguyễn Văn Học, Trần Nguyên Hạnh, Lê Tiến Dũng, Đỗ Văn Kính, Ngô Khắc Tài, Thái Hoàng, Nguyễn Khắc Hiền, Ngọc Hùng, Khổng Vĩnh Nguyên, Nguyễn Tường Lộc, Vĩnh Thông, Tĩnh Giang, Bình Địa Mộc.

Ban biên tập VNTP chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác thường xuyên của các bạn.

CÁC BẠN CỘNG TÁC VIÊN VUI LÒNG CHÚ Ý

Với các bạn cư trú tại TP.HCM có bài đăng báo, mời các bạn đến Tòa soạn nhận báo biếu và nhuận bút. Với các bạn cư trú tại các địa phương khác ngoài TP.HCM, Tòa soạn sẽ gửi báo biếu và nhuận bút đến các bạn theo địa chỉ của các bạn ghi trên bản thảo. Theo yêu cầu của cơ quan tài chánh mà chúng tôi phải tuân thủ, địa chỉ của các bạn ghi kèm trên mỗi bản thảo gởi đến cộng tác với VNTP ngoài bút danh, họ tên thật nhớ ghi rõ số Chứng minh nhân dân của bạn.

Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 411

Ý Kiến bạn đọc