Hộp thư

Hộp thư

Từ ngày 23.1 đến 26.2.2016, Tòa soạn Tuần báo Văn Nghệ TP.HCM đã nhận được những sáng tác, bài viết, tranh ảnh của các bạn cộng tác viên sau đây:

* VĂN: Nguyễn Thảo Nguyên, Phạm Hữu Hoàng, Khánh Duy, Hồ Ngạc Ngữ, Kha Tiệm Ly, Huỳnh Viết Tư, Việt Nga, Phạm Thị Rơn, Trịnh Tuyên, Dương Thị Yến Trinh, Đ.P.Thùy Trang, Nguyễn Thanh (Cà Mau), Phạm Thanh Cải (dịch), Lê Đình Trường, Vân Ngọc, Trung Thực, Trà Ly (dịch), Phùng Phương Quý, Vỹ Tuyến.

* THƠ: Phan Chúc, Quỳnh Linh, Nguyễn Siêu Việt, Lê Đức Đồng, Ngọc Hùng, Phạm Thị Thùy Trang, Lê Lam Hồng, Thạch Hoàng Sa, Hoàng Bích Hà, Phan Minh Châu, Lê Thị Xuân Hương, Dương Vương Linh, Nguyễn Thiên Tôn, Duy Hoàn, Nguyễn Vie4nh Bảo, A Lăng Văn Gáo, Thái Hoàng, Trần Huỳnh Thi, Nguyễn Minh Trọng, Bùi Đức Vinh, Liêu Ngọc Ân, Lê Văn Nhất, Nguyễn Thánh Ngã, Tân Linh, Lưu Lãng Khách, Nguyễn Văn Thanh, Dương Thị Yến Trinh, Nguyễn Hưng Hải, Ngọc Tình, Hoàng Đình Hồng, Nguyễn Quang Hòa, Nguyễn Đình Xán, Hà Văn Đạo, Nguyễn Thị Liên Tâm, Nguyễn Minh Thuận, Dương Dương, Thanh Trắc Nguyễn Văn, Dương Minh Tâm, Quốc Sinh, Vũ Huế, Nguyễn Thấn, Phạm Ánh, Sơn Thị Phà Ca, Nguyễn Văn Thanh, Lê Thành Văn, Nguyễn Tường Văn, Ngô Thế Lâm, Ngưng Thu, Hà Ngọc Hoàng, Thành Danh, Trần Thành Nghĩa, Bình Địa Mộc, Phan Thị Anh Thư, Khuê Việt Trường, Nhã Thi, Lê Hồng, Khôi Nguyên, Nguyễn Loan, Nguyễn Văn Học, Trầm Thanh Tuấn, Trần Quang Phong.

* TRANH, ẢNH VÀ CÁC BÀI KHÁC: Lê Đức Đồng, Nguyễn Văn Toàn, Trịnh Viết Hiệp, Nguyễn Gia Long, Bùi Quang Dũng, Nguyễn Thanh Vũ, Lê Hồng Thiện, Lê Hồng Bảo Uyên, Lê Hồng Dạ Thương, Bùi Đức Ánh, Lê Hứa Huyền Trân, Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Minh Khiêm, Quang Long (dịch), Nguyễn Thị Loan, Lê Thị Kết, Ngự Bình (dịch), Kym Phủ, Bùi Quang Tú, Duy Nguyễn, Nguyễn Văn Học, Nguyễn Thị Hải, Bùi Việt Phương, Ngô Thị Phúng, Nguyễn Thị Bích Nhàn, Nguyễn Việt Hà, Đ.P.Thùy Trang, Hoàng Thị Trúc Ly, Nguyễn Hoàng Duy, Ngọc Tình, Nguyễn Thiêm (dịch), Nguyễn Hoàng Đại, Lê Kết, Lê Thanh Mỹ, Y Nguyên, Việt Cường, Lê Duy Lưu, Nguyễn Quang Hòa, Việt Hà, Nguyễn Thị Loan, Vĩnh Thông, Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Chí Ngoan, Hoàn Trần, Nguyễn Ngọc Ký, Lê Vạn Quỳnh, Nguyễn Hoài Thu, Nguyễn Đình Ánh, Lê Dân, Minh Xuân, Lê Xuân Mậu, Phạm Thị Thùy Trang, Ngô Thế Lâm, Nguyễn Thị Ánh Huyền, Y Nguyên, Hoàng Bích Hà, Phạm Học, Vân Ngọc, Hoàng Thanh Phong, Nguyễn Cao Thiên, Hoàng Xuân Huy, Nguyễn Thị Hồng Tâm, Ánh Bùi, Đào Mạnh Long, Đặng Trung Thành, Ý Nguyễn, Lan Tìm, Khóc, Minh Nhựt, Lê Hứa Huyền Trân, Trần Hoàng Vy.

Ban biên tập VNTP chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác thường xuyên của các bạn.

CÁC BẠN CỘNG TÁC VIÊN VUI LÒNG CHÚ Ý

Với các bạn cư trú tại TP.HCM có bài đăng báo, mời các bạn đến Tòa soạn nhận báo biếu và nhuận bút. Với các bạn cư trú tại các địa phương khác ngoài TP.HCM, Tòa soạn sẽ gửi báo biếu và nhuận bút đến các bạn theo địa chỉ của các bạn ghi trên bản thảo. Theo yêu cầu của cơ quan tài chánh mà chúng tôi phải tuân thủ, địa chỉ của các bạn ghi kèm trên mỗi bản thảo gởi đến cộng tác với VNTP ngoài bút danh, họ tên thật nhớ ghi rõ số Chứng minh nhân dân của bạn.

 

Ý Kiến bạn đọc