Hộp thư

Hồng Phúc viết chuyện Toàn quốc kháng chiến

Bài “Miền Nam những ngày Toàn quốc kháng chiến” của tác giả Hồng Phúc viết trên Báo Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, số 433 ngày 22-12-2016, có nhiều chỗ sai về tư liệu lịch sử như sau:

* “Tại Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang), ngày 21-1-1947, trên lộ Đông Dương (nay là quốc lộ 1A), các lực lượng vũ trang làm nên chiến thắng Cổ Cò…”.

Trận Cổ Cò ở Sài Gòn – Chợ Lớn thời đầu Nam bộ kháng chiến, có trước 19-12-1946. Trận ở quốc lộ 4 (Mỹ Tho) là trận khác, chiến thắng lớn hơn trận Cổ Cò. Sau giải phóng có dựng bia di tích. 

* “Đầu năm 1947, lực lượng vũ trang Cần Thơ (nay thuộc tỉnh Hậu Giang) đã làm nên chiến thắng Tầm Vu nổi tiếng”.

Đầu năm 1947 là chưa đúng. Trận Tầm Vu lấy được khẩu đại bác 105mm ngày 16-4-1948 rất nổi tiếng, có bài hát “Tầm Vu”, dựng bảng phù điêu rất to hình ảnh trận chiến thắng đặt chỗ trận Tầm Vu.

* “Bằng nhiều mũi giáp công trong những ngày Toàn quốc kháng chiến”.

Đến thời chống Mỹ mới sáng tạo binh pháp “3 mũi giáp công” rất là hay. Thời chống Pháp, nhà lính ở Nam bộ chúng tôi chưa biết binh pháp giáp công.

* “Nhiều cách đánh đặc biệt và hiệu quả như đánh đặc công…, cách đánh bằng thủy lôi, bằng đặc công nước, xây dựng làng chiến đấu, giao thông hào… vô cùng sáng tạo và độc đáo”.

Có nhiều cách đánh không đúng sự thật lịch sử chiến trường chống Pháp ở Nam bộ thời Toàn quốc kháng chiến. Thời chống Pháp không có đặc công nước, thời chống Mỹ mới có đặc công nước, không có làng chiến đấu.

* “Quân và dân Nam bộ chiến đấu hy sinh với lời thề vang vọng “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Người lính chúng tôi thời chống Pháp sáng thứ hai tập họp đọc lời thề Quân đội, trong đó có câu “Khi ra trận mạc quyết chí xông pha, đầu rơi máu chảy cũng không lùi bước”.

Chưa biết lời thề vang vọng của Hồng Phúc viết.

Huỳnh Kim Bảng
Cần Thơ, 28-12-2016
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 435

Ý Kiến bạn đọc