Trong nước

Hội thảo quốc tế “Hội nhập quốc tế về bảo tồn – Cơ hội và thách thức cho các giá trị di sản văn hóa”

Di sản văn hóa là nguồn tài sản vô giá của mỗi quốc gia, liên quan đến con người và các cộng đồng. Có thể nói, đây là một lĩnh vực rộng, với nhiều quan điểm tiếp cận khác nhau, chính vì vậy, việc bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa vô cùng phức tạp. Trong xu thế chung về hội nhập quốc tế, các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đã khẳng định những thành tựu cũng như hiệu quả đối với toàn nhân loại. Tuy nhiên, quá trình hội nhập quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa còn nhiều vấn đề liên quan đến quan điểm, nhận thức, quy trình, các yếu tố liên quan và ảnh hưởng.

Với mục đích nhìn nhận và đặt ra các vấn đề trong quá trình hội nhập và phát huy giá trị các di sản văn hóa trong bối cảnh hiện nay, Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ và Trung tâm Quốc tế về Nghiên cứu Bảo tồn và Bảo quản các tài sản văn hóa (ICCROM) phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế “Hội nhập quốc tế về bảo tồn – Cơ hội và thách thức cho các giá trị di sản văn hóa”, vào ngày 30/11/2018 tại Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ (số 49 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Q.1) với sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, những nhà hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực di sản văn hóa Việt Nam và các nước Anh, Pháp, Brazil, Italia, Hàn Quốc, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Fiji…

So-527--Hoi-thao-quoc-te-Hoi-nhap-quoc-te-ve-bao-ton-Co-hoi-va-thach-thuc-cho-cac-gia-tri-di-san-van-hoa 
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Ông Jose Luiz Pedersoli, Quản lý dự án ICCROM phát biểu:

- Tính đa dạng trong văn hóa và sự cần thiết bảo vệ di sản văn hóa phải được chú trọng. Chúng ta tiếp cận di sản văn hóa phải với thái độ khoan dung, dù trong ý thức xã hội nào để di sản văn hóa được bảo tồn. ICCROM ghi nhận tính bảo tồn sự đa dạng các loại hình di sản của cộng đồng, quốc gia… ở những góc nhìn phong phú và mục tiêu là bảo vệ, đem lại hiệu quả thiết thực. Chúng ta cũng phải nghĩ đến tính phi lợi nhuận trong phát huy di sản văn hóa đến với mọi người, mong muốn nhiều cơ hội và sự đóng góp tài chính từ nhiều nguồn của quốc tế để thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, vì trong điều kiện hiện nay, di sản văn hóa đang gặp nhiều thách thức rất lớn bởi nhiều yếu tố tác động.

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Châm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhận định:

- Di sản đang đứng trước những thách thức, mong manh. Những thách thức dễ thấy nhất là thể chế hóa, di sản hóa, tạo ra điều kiện nhưng bất cập lớn. Do đó, muốn bảo tồn và phát huy, cần hiểu rất kỹ về di sản văn hóa, hiểu cả về quá trình thực thi chính sách, các vấn đề, nội tình bên trong, sự va chạm của các bên liên quan di sản, hiểu như vậy sẽ không bị chủ quan, áp đặt. Trong ngành bảo tàng văn hóa hiện nay chưa quan tâm đến nghiên cứu mà chỉ quan tâm làm thế nào để phát triển nó bằng mọi giá, đây chính là bất cập rất lớn. PGS.TS Nguyễn Thế Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh phát biểu:

- Thông qua Hội thảo, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến việc tìm hiểu các vấn đề hội nhập quốc tế trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm, công bố những công trình nghiên cứu, nhìn nhận và đặt ra các vấn đề nổi lên từ thực tiễn và đề xuất cách thức tiếp cận, phương pháp quản lý, cơ chế hợp tác trước những thách thức toàn cầu của hội nhập quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

PGS.TS Lê Thanh Sang, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ kết luận:

- Để đạt được sự hài hòa, đảm bảo vừa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, cần thiết có sự thống nhất cao từ các bên liên quan bao gồm nhà nước, nhà nghiên cứu, cộng đồng… Đối với việc phát huy di sản văn hóa, không chỉ sử dụng, khai thác mà cần phát huy bằng những mục tiêu khác nhau, trong đó có việc xây dựng được những phương thức, mô hình, thể chế để các di tích văn hóa sống được trong bối cảnh mới.

Với hơn 125 bài tham luận được gửi tới, Hội thảo đã góp phần đưa ra cách nhìn nhận khách quan; đồng thời đặt ra các vấn đề trong quá trình hội nhập và phát huy giá trị di sản văn hóa trong bối cảnh hiện nay. Các đại biểu đã đi sâu phân tích và làm rõ các vấn đề Hội thảo nêu bật các vấn đề chính, như: Tính tất yếu của hội nhập quốc tế trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Cơ hội và thách thức của hội nhập quốc tế trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Sự đa dạng của các phương pháp tiếp cận trong bảo tồn di sản văn hóa của các vùng, các quốc gia và các tổ chức. Xây dựng sự hợp tác hiệu quả và hội nhập quốc tế giữa các tổ chức di sản (khu di sản, di tích, bảo tàng, trung tâm lưu trữ, thư viện…). Định hình các cơ chế hợp tác trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Xây dựng các phương pháp hợp tác sáng tạo và bền vững để ứng phó với những thách thức toàn cầu trong bảo tồn di sản. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế và tham gia các công ước quốc tế về bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Kinh nghiệm của một số quốc gia, tổ chức trong việc hội nhập quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Hội thảo còn là địa chỉ giới thiệu, kết nối các cá nhân, đơn vị và các tổ chức trong việc hình thành ý tưởng, xây dựng dự án hợp tác quốc tế trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Nhật Hải – Nguyễn Trúc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 527

Ý Kiến bạn đọc