Trong nước

Hội Thảo Khoa Học – Vai trò của Văn học – Nghệ thuật và Văn nghệ sĩ Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định góp phần vào sự nghiệp giải phóng Dân tộc và xây dựng Đất nước

Chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016), kỷ niệm 40 năm ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2016) và kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2016), Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học – Nghệ thuật Thành phố, Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của văn học – nghệ thuật và văn nghệ sĩ Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng Đất nước” vào sáng ngày 28 tháng 9 năm 2016, tại Trung tâm Hội nghị 272.

Đồng chí Thân Thị Thư – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì buổi Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có Đại diện Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học – Nghệ thuật Trung ương gồm PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh (Chủ tịch Hội đồng LLPBVHNTTƯ), PGS.TS Đinh Xuân Dũng (Phó Chủ tịch Hội đồng), TS.NSND Nguyễn Ngọc Trúc (Chánh Văn phòng Hội đồng) và hơn 250 đại biểu là các Nhà lý luận phê bình Văn học – Nghệ thuật, giảng viên đại học, nhà báo và các văn nghệ sĩ thuộc 9 Hội Văn học – Nghệ thuật chuyên ngành của TP. Hồ Chí Minh.

Mục đích Hội thảo là nhằm làm rõ về giá trị tư tưởng và tác động xã hội của dòng văn học – nghệ thuật yêu nước, cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định trước 30 tháng 4 năm 1975, đánh giá nêu bật vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động văn học – nghệ thuật Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định và tinh thần yêu nước. Đồng thời hướng đến các giải pháp bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị của các tác phẩm văn học – nghệ thuật yêu nước cách mạng của cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định và trách nhiệm của văn nghệ sĩ thành phố hiện nay cần phải làm gì để xứng đáng với truyền thống của các thế hệ đi trước, để đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại nghĩa tình. Từ kết quả Hội thảo, Ban tổ chức sẽ thực hiện xuất bản công trình tổng hợp các tư liệu, bài nghiên cứu, bài viết của các nhà nghiên cứu, nhà lý luận phê bình, các văn nghệ sĩ, nhà báo và các tư liệu có giá trị phục vụ mục đích lưu trữ, nghiên cứu, học tập hiện nay và cho các thế hệ mai sau.

Với hơn 100 bài tham luận gởi về tham dự của các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nhà lý luận phê bình, giảng viên đại học, nhà báo, tác giả… về các lĩnh vực văn học, sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật, kiến trúc… cho thấy những đóng góp của văn học – nghệ thuật và văn nghệ sĩ Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định đối với công cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước không phải là nhỏ. Nhiều tham luận đã nêu lên những giải pháp, định hướng cũng như phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc lãnh đạo, đề ra chủ trương, chính sách để giúp văn học – nghệ thuật phát triển và văn nghệ sĩ phát huy truyền thống, nêu cao trách nhiệm, cống hiến sức sáng tạo để xây dựng, sáng tạo những công trình, tác phẩm văn học – nghệ thuật tiêu biểu, khẳng định vai trò, trách nhiệm của văn học – nghệ thuật và văn nghệ sĩ, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và xây dựng, phát triển thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh – hiện đại – nghĩa tình.

Những bài tham luận cũng chỉ rõ những nỗ lực, tinh thần bất khuất, ngoan cường, sự hy sinh xương máu của các thế hệ văn nghệ sĩ Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định trong hai cuộc kháng chiến cứu nước; tôn vinh những giá trị cao đẹp của văn học – nghệ thuật yêu nước, cách mạng của Sài Gòn trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ văn hóa dân tộc, chống văn hóa nô dịch của thực dân, đế quốc góp phần vào sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Đất nước.

Đa số các ý kiến tham luận có một điểm chung, rằng văn học – nghệ thuật yêu nước, cách mạng của Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định là một bộ phận trong dòng chảy của văn học – nghệ thuật Việt Nam và đã trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc, trở thành những công cụ sắc bén nhất trên mặt trận văn hóa – tư tưởng.

Hội thảo đã làm rõ được diện mạo và vai trò của văn học – nghệ thuật và những đóng góp của văn nghệ sĩ Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng Đất nước.

Bà Phạm Phương Thảo – Nguyên Phó Bí Thư TP. Hồ Chí Minh: “đời sống văn học – nghệ thuật cả nước và thành phố đang đứng trước những khó khăn, bất cập. Quá ít những tác phẩm đỉnh cao tương xứng với sự nghiệp cách mạng kháng chiến vĩ đại và thành tựu của công cuộc đổi mới. Xu hướng thương mại, chiều theo thị hiếu thấp làm cho nhiều tác phẩm làng nhàng, thiếu tư tưởng, thẩm mỹ làm cho chức năng nhận thức, giáo dục trở nên suy yếu. Các tác phẩm văn học – nghệ thuật ra đời dễ dàng hơn mà cũng xô bồ hơn. Văn hóa dân tộc đang bị uy hiếp, xâm phạm, phải củng cố trận địa và vươn lên để sắc màu văn hóa dân tộc không bị phai nhạt trước luồng sóng ồ ạt của văn hóa bên ngoài”.

Pgs.Ts Nguyễn Hồng Vinh: “văn nghệ sĩ Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định đã viết nên bản anh hùng ca bất khuất, trung dũng, kiên cường. Nhiều nghệ sĩ, chiến sĩ đã ngã xuống trong những năm tháng ấy như ca Lê Hiến (Lê Anh Xuân). Nhiều người đã chịu tù đày như nhà văn Viễn Phương, Vũ Hạnh… Chỉ khi nào văn nghệ sĩ hòa mình với cuộc sống, dấn thân cho lý tưởng cao đẹp, dồn tâm huyết sáng tạo để cống hiến thì mới có sức lan tỏa mạnh mẽ, được công chúng đón nhận”.

Thanh Bình Nguyễn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 422

Ý Kiến bạn đọc