Trong nước

Hội Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh công bố các tác phẩm đoạt giải

Giải Thưởng “Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh” Đợt 2 Giai Đoạn 2015-2020

 

Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố các tác phẩm nhiếp ảnh tham gia Giải thưởng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2 giai đoạn 2015-2020.

Theo đánh giá của Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, các tác giả đã bám sát chủ đề nên đã có được những tác phẩm tốt, chất lượng cao, nêu rõ được nhận thức sâu sắc trách nhiệm, bổn phận của mình trong tác phẩm.

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cần thiết cho tất cả mọi người, nhất là cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng cần quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè kéo cánh, nói một đằng làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

So-611--Hoi-Nhiep-anh-thanh-pho-Ho-Chi-Minh-cong-bo-cac-tac-pham-doat-giai---Anh-1
Giải A – Bộ ảnh “Lực lượng gìn giữ hòa bình làm theo lời Bác” – Nguyễn Trung Trực.

Trong lịch sử Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người đã tự mình đi khắp năm châu bốn biển khảo sát, nghiên cứu, lao động, học tập để tìm đường cứu nước cứu dân, giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến. Mục đích của Người là tranh đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và vì hạnh phúc của nhân dân. Người chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Và cũng chính bởi mục đích, ham muốn tột bậc này, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ, có lúc bị hiểu lầm hoặc phải ẩn nấp nơi núi non, ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo trong suốt quá trình hoạt động cách mạng sôi nổi, đầy cam go, thử thách.

Sự nghiệp đổi mới của đất nước đã và đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức, tốt đẹp của con người Việt Nam. Đồng thời tạo ra những thuận lợi, những thách thức mới đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức. Hơn lúc nào hết, hiện nay toàn Đảng, toàn dân ta phải quan tâm đầy đủ đến vấn đề đạo đức, tiếp tục xây dựng, chuẩn mực đạo đức, đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện và tăng cường quản lý đạo đức trong Đảng, trong nhân dân. Kế thừa truyền thống đạo đức tốt đẹp của ông cha, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Làm lành mạnh nền đạo đức xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững. Vấn đề cơ bản nhất khi thực hiện cuộc vận động là mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức, thường xuyên tự giác, nỗ lực, học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Đam Thy – Khánh Nga
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 611

Ý Kiến bạn đọc