Trong nước

Hội nghị di sản văn hóa phi vật thể Châu Á – Thái Bình Dương 2018

Hội nghị Di sản văn hóa phi vật thể châu Á – Thái Bình Dương 2018 do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Trung tâm Thông tin và Mạng lưới Quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương tổ chức, diễn ra tại Thành phố Huế trong 3 ngày: 6, 7, 8 – tháng 11-2018, với chủ đề “Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ DSVHPVT vì sự phát triển cộng đồng bền vững”, với sự tham dự của 35 tổ chức trong lĩnh vực bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể đến từ 16 quốc gia trên thế giới. Đây là hội nghị thứ hai sau hội nghị được tổ chức tại Jeonju, Hàn Quốc tháng 11-2016.

Trong ngày 6-11-2018, Hội nghị làm việc trong khuôn khổ 3 nội dung: Vai trò của tổ chức phi chính phủ đối với bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể; Giáo dục di sản văn hóa phi vật thể vì sự phát triển bền vững; Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể và phát triển cộng đồng.

Các đại biểu đã trình bày tham luận chia sẻ các hoạt động của mình và các kinh nghiệm về dự án liên quan đến vai trò và tiềm năng của các tổ chức phi chính phủ để bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể.

So-525--Hoi-nghi-di-san-van-hoa-phi-vat-the-Chau-A-Thai-Binh-Duong-2018
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Ở ngày thứ 2 (7-11-2018), Hội nghị tiếp tục thảo luận về các vấn đề: bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam; giáo dục và cộng đồng; sức sống của Nhã nhạc sau 15 năm được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cũng là Di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên của Việt Nam.

Ngày thứ 3 (8-11-2018), Hội nghị công bố tài liệu về kết quả bao gồm những ghi chú về các ý kiến thảo luận và đề xuất trong 3 ngày của Hội nghị.

Nhìn chung, trong 3 ngày diễn ra Hội nghị, các nội dung làm việc đưa ra nhiều vấn đề, như: Cùng hợp tác nhằm đạt đến các mục tiêu của Công ước 2003 và đóng góp vào phát triển bền vững; Các tổ chức xã hội làm tăng giá trị; Vai trò của các tổ chức phi chính phủ tham gia bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể ở Trung Quốc; Thừa nhận vai trò của giáo dục không chính quy trong phát triển hệ thống chữa bệnh truyền thống; Nâng cao nhận thức về Di sản văn hóa phi vật thể thông qua các chương trình giáo dục nghệ thuật phi chính quy dành cho giới trẻ; Hoạt động giáo dục di sản trong học đường ở Hội An; Vai trò của các Ban quản trị các chùa trong duy trì Văn hóa phi vật thể tại khu vực Bagan; Vai trò của Ciqam trong công tác bảo tồn và phát huy Di sản phi vật thể tại Gilgit Baltistan và Chitral; Di sản văn hóa phi vật thể của người Dao, người Hà Nhì với việc bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai – một phân tích so sánh.

Tổng kết Hội nghị, Ban tổ chức đánh giá:

- Hội nghị Di sản văn hóa phi vật thể châu Á – Thái Bình Dương 2018 thể hiện sự quan tâm và quyết tâm của Chính phủ Việt Nam cũng như tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc chung tay, đồng hành với Mạng lưới Quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương và các quốc gia trong khu vực nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể vì mục tiêu phát triển bền vững. Thông qua Hội nghị sẽ giúp Huế có những đánh giá chính xác, khách quan, từ đó đưa ra các chính sách và hướng phát triển bền vững cho các Di sản văn hóa phi vật thể trong thời gian tới, trong đó có Nhã nhạc.

Đại diện Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch), ông Nông Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa cho biết:

- Hiện nay Việt Nam có 62.283 di sản văn hóa phi vật thể đã được kiểm kê tại 63 tỉnh thành trong nước. Trong số đó 271 di sản đã đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia qua 25 đợt công bố; 12 di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh tại các danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Việc các di sản được đưa vào danh mục quốc gia, quốc tế đã tạo thêm động lực trong quá trình xã hội hóa các hoạt động bảo tồn di sản văn hóa. Hội nghị lần này là nền tảng để khởi xướng, mở rộng hoặc trao quyền cho mạng lưới các tổ chức phi chính phủ tham gia vào việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Đặc biệt, Hội nghị đã tập trung vào các nội dung giáo dục chất lượng, cộng đồng và mối quan hệ của những vấn đề này với việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Nhật Hải – Đình Miên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 525

Ý Kiến bạn đọc