Trong nước

Hội Mỹ thuật

Làm tốt nhiệm vụ sáng tác, quảng bá tác phẩm và tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Trong năm 2017, Hội Mỹ thuật tiếp tục nhiều hoạt động chuyên môn phục vụ nhiệm vụ chính trị, như kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng 10 Nga; chuẩn bị hoạt động sáng tác kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; các hoạt động sáng tác phục vụ những ngày kỷ niệm và lễ lớn của năm cũng được Hội Mỹ thuật tổ chức mang ý nghĩa với tấm lòng của người làm công tác mỹ thuật. Ngoài ra, nhân kỷ niệm 25 năm bang giao Việt Nam – Hàn Quốc, Hội cũng đã tham gia vào sự kiện nầy bằng triển lãm giao lưu qua ý nghĩa lễ hội văn hóa thế giới TP. Hồ Chí Minh – Gyeongju 2017. Tham gia đóng góp ý kiến vào những công trình nghệ thuật theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố về mặt chuyên môn trong đó có những công trình hướng đến kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân.

Họa sĩ Uyên Huy, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh chia sẻ:

- Nhìn lại công tác Hội qua 12 tháng, chúng tôi thấy rằng mình đã đạt được nhiều ưu điểm trong quản lý và hoạt động, đã làm tốt nhiệm vụ sáng tác, quảng bá tác phẩm và tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để hoàn thành kế hoạch nội dung Chương trình hoạt động đề ra trong nhiệm kỳ. Thực hiện tốt kế hoạch trại sáng tác hằng năm. Đặc biệt là mở ra được sự quan hệ giao lưu qua các hoạt động triển lãm với các nước ở tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Tuy nhiên, cũng còn bị một số hạn chế, ví dụ như có một số tác giả trẻ hiện nay vẫn loay hoay trong việc tìm ra phương hướng mới cho con đường phát triển riêng của bản thân. Những sáng tác mang tính dân tộc truyền thống ít được quan tâm, đa phần muốn tìm tòi thể hiện bản thân ở khuynh hướng mới; ở những triển lãm lớn vẫn chưa thấy các khuynh hướng mới nầy được sự tham gia nhiều của các em.

Bên cạnh đó, những việc sáng tác khác cũng tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngoài ra, còn có tham gia những hoạt động chung nhằm chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu Hội Mỹ thuật Việt Nam 2019-2024.

Triển lãm tranh và trao giải thưởng Mỹ thuật Thành phố 2018 những tác phẩm đạt yêu cầu về chất lượng và nội dung sáng tác về đề tài “Ký ức Mậu Thân” nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 và ngày Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước. Về mặt đối ngoại, Hội cùng với Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm giao lưu mỹ thuật giữa họa sĩ Thượng Hải và họa sĩ TP. Hồ Chí Minh tại TP. Hồ Chí Minh. Tổ chức triển lãm mỹ thuật giao lưu giữa họa sĩ TP. Hồ Chí Minh và họa sĩ Na Uy tại Na Uy vào tháng 6-2018.

Tú Mỹ – Minh Loan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc