Người tốt - Việc tốt

“Học Hồ Chủ tịch, chúng ta học gì?”

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, đồng thời là chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Ở Người, đức tính giản dị, đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư được thể hiện vô cùng rực rỡ.

Tháng 8/1948, đồng chí Phạm Văn Đồng, một trong những người học trò xuất sắc nhất, một trong những người bạn chiến đấu gần gũi nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã viết bài “Hồ Chủ tịch, hình ảnh của dân tộc” để kính tặng đồng bào và chiến sĩ miền Nam Việt Nam. Trong bài đồng chí Phạm Văn Đồng có đặt câu hỏi: “Học Hồ Chí Minh, chúng ta học gì?”(1).

Theo đồng chí Phạm Văn Đồng, chúng ta học Hồ Chủ tịch 5 điều:

1. Học trung với nước, hiếu với dân: “Học trung với nước, hiếu với dân là học làm cho nước độc lập và phú cường, dân tự do và hạnh phúc. Học trung với nước, hiếu với dân là học hy sinh tận tụy với nước, với dân như trọn đời Hồ Chủ tịch đã làm. Lợi ích hàng ngày của dân là sự lo lắng đêm ngày của Người…”(2).

Chu-tich-Ho-Chi-Minh-va-Thu-tuong-Pham-van-Dong---Anh-1
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng  – Ảnh tư liệu

2. Học đoàn kết toàn dân: Học toàn dân đoàn kết là học hòa hợp quyền lợi riêng lẻ của mình trong quyền lợi chung của dân tộc, đồng tâm nhất trí với toàn thể nhân dân, mưu cầu lợi ích chung của dân tộc. Học toàn dân đoàn kết là gột rửa tất cả cái gì có thể chia rẽ chúng ta, trau dồi tất cả cái gì thắt chặt chúng ta, nhưng vẫn giữ tất cả cái gì là đặc sắc của chúng ta, vì đó là của quý của dân tộc”(3).

3. Học phấn đấu: “Đời Hồ Chủ tịch là một cuộc phấn đấu quyết liệt, kỳ cùng chống đế quốc xâm lược, chống tất cả lực lượng ngăn cản con đường tiến triển của dân tộc Việt Nam. Học Hồ Chủ tịch là học tinh thần chiến đấu dũng cảm, mạnh mẽ, gan dạ, dẻo dai, thắng không kiêu, bại không sờn, chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng…”.

4. Học lý thuyết, phương pháp khoa học: “Cách mạng là một khoa học, chính trị là một lý thuyết khoa học. Nghĩa là làm cách mạng, làm chính trị phải có một lý thuyết khoa học, một phương pháp khoa học thì học mới thành công. Học lý thuyết khoa học của Hồ Chủ tịch trước hết là tin tưởng vào lẽ phải, vào đạo lý, vào tất cả cái gì tốt đẹp, tin tưởng vào sức lực của trào lưu dân chủ đang tiến tới để thực hiện lẽ phải đạo lý, tất cả cái gì tốt đẹp ấy. Học phương pháp khoa học của Hồ Chủ tịch là học làm việc có chương trình, có kế hoạch, có tổ chức, việc lớn, việc nhỏ, việc nhất thời, việc trường cửu đều phải thế.

5. Học cần, kiệm, liêm, chính: “Chữ cần, chữ kiệm của Hồ Chủ tịch dân ta phải học vì nước ta nghèo, lại đương kháng chiến. Mỗi một người chúng ta phải đem mồ hôi đổi lấy bát cơm, làm ra bát cơm đầy, song chỉ ăn bát cơm lưng. Chữ liêm, chữ chính trong Hồ Chủ tịch dân ta phải học, vì đó là hai công đức làm nền tảng cho đời sống công cộng của chúng ta. Liêm và chính trong hành động và cử chỉ, đối với đồng tiền, đối với công việc. Liêm và chính đối với láng giềng, đối với làng xóm và đối với quốc dân.

… Cuối cùng chúng ta học phương pháp học do Hồ Chủ tịch chủ trương, vừa làm vừa học, làm để học, học để làm, học sách vở đi đôi với học thực tế, học kinh nghiệm, nhất là học quần chúng ông thầy của tất cả chúng ta”(4).

Cách đây gần 70 năm, đồng chí Phạm Văn Đồng đã hướng chúng ta học Chủ tịch Hồ Chí Minh là học trung với nước, hiếu với dân, học đoàn kết, học phấn đấu, học lý thuyết và phương pháp khoa học, học cần kiệm liêm chính. Mọi người Việt Nam đều học được Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 7/11/2006, Bộ Chính trị khóa X đã ban hành Chỉ thị số 06 về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hình thành phong trào tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thật sự sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, thanh niên, học sinh… góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta là người Việt Nam vĩ đại nhất, với tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực tuyệt vời nhất. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản vô giá của Đảng và dân tộc ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.

Đàm Vũ
(Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 480

____________________________

(1), (2), (3), (4): “Hồ Chủ tịch, tinh hoa của dân tộc, lương tâm của thời đại” của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. NXB Sự thật – 1976.

Ý Kiến bạn đọc