Thơ

Hoa, giả và thật

 

Rực rỡ
chói lóa
nhiều khi tình thật bơ vơ…

Góc vườn, khuất sau đám cỏ
vin vào mùi hương đợi chờ.

Đàm Chu Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 526

Ý Kiến bạn đọc