Thơ

Hoa gạo đỏ

 

Cành gai nhọn sắc
Nụ thành cái chuông
Thắp lên hoa lửa
Những trưa gió buồn!

Hoa rơi đậu trái
Cuối mùa bông bay
Người đi xa nhớ
Mây mềm trên tay…

Trần Hoàng Vy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 500

Ý Kiến bạn đọc