Thơ

Hoa bất thường

(Gửi nhà thơ Quang Chuyền)

Chẳng làm gì có hoa bất thường
Chỉ người viết đặt ra cho nó
Hoa bất thường đâu đâu cũng có
Tuy nhiên nó phải bất thường
Chẳng hạn như mộ cỏ ven đường
Hay hẻo lánh một nơi nào đó
Đột ngột thấy một bông hồng đỏ
Người viết tôi gọi đó bất thường
Có một dạo tôi đi Trường Sơn
Nơi xa lắc không nhà, không cửa
Gặp tấm bia lùm lùm trong cỏ
Tôi thấy bó hoa tên chúng cúc vàng
Chẳng làm gì có hoa bất thường
Chỉ người viết đặt ra cho nó
Hoa bất thường có tên của nó
Tuy nhiên tôi gọi đó bất thường.

Vũ Huế
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 478

Ý Kiến bạn đọc