Trong nước

Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở của TP. Hồ Chí Minh phát huy hiệu quả

 

Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ngày càng hoàn thiện đã phát huy hiệu quả.

Hiện nay, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có 7 đơn vị nghệ thuật công lập và 1 Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh, 1 Trung tâm Văn hóa và 7 Nhà văn hóa; 24 Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục – Thể thao; Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Nhà văn hóa Thiếu nhi thành phố Thủ Đức và quận – huyện; 17/24 quận huyện có Nhà văn hóa Lao động; cấp phường, xã: 88/319 Nhà văn hóa, Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường, xã (có 3 phường của quận 2 đã giải tỏa); trong đó có 68/256 Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Nhà văn hóa phường (liên phường); 20/58 Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, liên xã, cụm. Có 5/16 Khu công nghiệp, Khu chế xuất đã xây dựng thiết chế văn hóa – thể thao phục vụ người lao động; 13 bảo tàng (11 bảo tàng công lập, 2 bảo tàng ngoài công lập); 172 di tích có quyết định xếp hạng (2 di tích quốc gia đặc biệt).

So-636--He-thong-thiet-che-van-hoa-co-so-cua-TP-Ho-Chi-Minh-phat-huy-hieu-qua---Anh-3
Nhà hát Trần Hữu Trang.

Ngoài ra, còn có 100 công trình, địa điểm được đưa vào Danh mục kiểm kê di tích lịch sử. Các Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục – Thể thao, Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp quận, huyện đã định hình và hoạt động khá ổn định, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị, phục vụ đa dạng nhu cầu học tập, sinh hoạt văn hóa, thể dục – thể thao và nhu cầu vui chơi giải trí cho mọi tầng lớp nhân dân.

Thành phố hiện có 4 Nhà hát đáp ứng yêu cầu hoạt động biểu diễn: Nhà hát Hòa Bình, Nhà hát Bến Thành, Nhà hát Thành phố và Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang mới đưa vào sử dụng.

Có 38 rạp chiếu phim, 11 sân khấu kịch tư nhân, trên 900 doanh nghiệp có đăng ký chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (trong đó có khoảng 100 đơn vị hoạt động thường xuyên)… có sự phát triển mạnh mẽ với những mô hình và phương thức hoạt động phong phú, đa dạng.

Các chuyên gia nhận xét, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ngày càng hoàn thiện đã phát huy hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, là công cụ tích cực tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến quần chúng nhân dân; duy trì, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; thu hút mọi tầng lớp nhân dân đến tham gia hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, vui chơi giải trí và các sinh hoạt xã hội khác góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội và củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

So-636--He-thong-thiet-che-van-hoa-co-so-cua-TP-Ho-Chi-Minh-phat-huy-hieu-qua---Anh-4
Rạp Đại Đồng.

Tuy nhiên, ngoài các cơ sở đã hoàn thiện và phát huy hiệu quả thì trên địa bàn hệ thống cơ sở vật chất các đơn vị nghệ thuật công lập hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, không đủ điều kiện tổ chức biểu diễn phục vụ công chúng. Các thiết chế phục vụ biểu diễn văn hóa nghệ thuật, điện ảnh trên địa bàn thành phố được đầu tư phát triển và xây dựng mới chủ yếu từ nguồn kinh phí ngân sách, chưa đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa càng ngày càng cao của nhân dân. Do vậy, chủ trương xã hội hóa đầu tư là giải pháp quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các thiết chế văn hóa.

Nhiều dự án vẫn còn đang nằm chờ triển khai như Dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc – Vũ kịch; Dự án xây dựng rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ; Đầu tư xây dựng và nâng cấp các Bảo tàng; đang thực hiện Dự án trùng tu, tôn tạo chùa Giác Viên; Dự án xây dựng Trung tâm biểu diễn nghệ thuật đa năng; Dự án Khu phức hợp Trung tâm văn hóa – nghệ thuật đa năng; Dự án Khu phức hợp Trung tâm Văn hóa thiếu nhi đa năng, Rạp chiếu phim; Dự án Rạp Kim Châu; Dự án Trung tâm văn hóa Thành phố; Dự án xây dựng mới Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật…

Trong thời gian qua, có 26 di tích lịch sử được đầu tư tu bổ, chỉnh lý trưng bày bổ sung tại di tích (Tòa án Nhân dân Thành phố, Ủy ban Nhân dân Thành phố, chùa Giác Viên, đình Hanh Phú, đình Tăng Phú, đình Phú Xuân, đình Thông Tây Hội…).

HIẾU TRƯƠNG – VĂN HOAN
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 636

Ý Kiến bạn đọc