Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Hãy cảnh giác!

Tô đậm, khoét sâu vào những hạn chế, yếu kém nhất là những vụ việc nhạy cảm, phức tạp hòng tạo tâm lý hoài nghi, lo lắng, bất mãn trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, nhà nước, chế độ là thủ đoạn thâm hiểm mà các thế lực thù địch đã và đang sử dụng nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Anh-minh-hoa---Hay-canh-giac

Tiếp nối các loạt bài viết về Formosa ở Hà Tĩnh, trên các trang mạng “lề trái” của một số tổ chức, cá nhân phản động, bất mãn, cơ hội chính trị lại tung ra hàng loạt các bài viết về vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh.

Đành rằng, vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh phản ánh những “góc khuất” hiện nay trong công tác phòng chống tham nhũng; quy hoạch, bố trí, luân chuyển cán bộ. Đảng, Nhà nước ta mà trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo kiểm tra làm rõ đúng, sai, nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm trong sạch bộ máy Nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Tuy nhiên, trên một số trang mạng xã hội, các tổ chức, cá nhân phản động, bất mãn, cơ hội chính trị đã lợi dụng vụ việc trên, coi đó như “cơ hội nghìn vàng” để đăng tải hàng loạt các bài viết về ông Trịnh Xuân Thanh với nhiều kỳ, nhiều số. Trong đó, có bài mang tính kích động, làm phức tạp thêm vụ việc. Có những bài chứa đựng những tình tiết thêu dệt, bịa đặt khiến cho người đọc lầm tưởng rằng đang có một cuộc “đấu đá”, thậm chí là “thanh trừng” giữa các “phe phái” trong nội bộ Đảng ta. Đây thật sự là thủ đoạn hiểm độc nhưng cũ mèm. Đọc lướt qua các bài viết, không khó để nhận ra những tình tiết chứa đầy mâu thuẫn với các kiểu luận giải, suy diễn mang tính áp đặt, chủ quan chứa đựng những ý đồ xấu của một số người.

Chống tham nhũng, tiêu cực thật sự là một cuộc chiến đấu. Một cuộc chiến lâu dài đầy khó khăn, phức tạp và rất quyết liệt. Thắng lợi trong cuộc chiến này sẽ bảo đảm vững chắc cho sự lãnh đạo của Đảng, lấy lại niềm tin của nhân dân vào chế độ. Trong cuộc chiến đấu đó, những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất sẽ bị đưa ra ánh sáng, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hậu quả mà họ gây ra. Song, xét ở khía cạnh khác, cuộc chiến này sẽ vừa gây ra những tổn thất về lực lượng, uy tín của Đảng vừa tạo ra dư luận nhiều chiều thậm chí là bất ổn nếu như bị các thế lực thù địch lợi dụng. Vì vậy, thiết nghĩ, Đảng, Nhà nước ta cần tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến này với tinh thần kiên quyết và thận trọng. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hãy sát cánh, ủng hộ Đảng, Nhà nước và nêu cao tinh thần cảnh giác để không bị các thế lực thù địch kích động, lợi dụng.

Nguyễn Đức Nhuận
(Đại học Nguyễn Huệ, Bộ Quốc phòng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 420

Ý Kiến bạn đọc