Thơ

Hát về mẹ

 

Khi vừa cất tiếng
Đã thấy dòng sông
Nước ròng, nước lớn
Nước đổ bến không

Cũng dòng sông ấy
Soi bóng đến trường
Líu lo chim hót
Lá hoa bên đường

Cũng dòng sông ấy
Chắp cánh bay xa
Chưa vơi tiếng hát
Hạt nắng đã già

Dòng sông là mẹ
Là nơi vô bờ
Chơi vơi sóng nước
Con tìm bến mơ

Mẹ về với đất
Dòng sông mỏi mòn
Nơi này cõi nhớ
Tình mẹ cho con…

Lê Nhựt Triết
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 449

Ý Kiến bạn đọc