Thơ

Hạnh ngộ

 

Ta đi một đường thẳng
Hạnh ngộ
Và đợi nhau

Biết nụ cười bên đời ở một miền xa
Biết an lòng bên li trà nóng
Ở một nơi nào đó
Mà không thuộc về ai

Cuối cùng vòng tay non cũng biết ôm thêm
Một tình yêu bé nhỏ
Nỗi thao thức bên đời
Xin đợi những phôi pha
Xin chờ hạnh ngộ

Cứ từ từ mà cảm nhận nỗi đau
Khi nhìn lên giá sách
Màu của đêm là đây này màu của thương là đây này
Ta cần gì đau cùng nhau cần gì khóc bên đời sóng sánh

Ta chẳng cần biết trước
Vì hạnh ngộ
Là được còn nhau từ trong suy nghĩ.

Nguyễn Đặng Thùy Trang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 549

Ý Kiến bạn đọc