Thơ

Hà khẩu mùa heo may

 

Heo may ngược phố
thì thầm Nậm Thi bung chiều cửa ngõ
sóng wifi mở những cuộc hẹn hò
giao thoa miền cảm xúc
Hà Khẩu lên khuông và sông Hồng vẫn sóng
vỗ chuỗi ngày xa…

Cốc Lếu đêm tan
tiếng cụng ly tìm về mùa cũ
những nổi chìm chim khắc phục kêu thương
bạn ta xưa chung một mái trường
trò Dao Mông hiền như cây trên núi

Từng con dốc đá mọc mầm cõng chữ
từng chuyến đò đáo hạn thời gian
có lá thư tay mắc cạn Mã Yên Sơn
mắc cạn mùa quá khứ…

Biên giới đêm say
con đường rót gió
giai điệu núi găm nhau mắt nhớ
Nậm Thi cởi dòng chim khắc phục còn thương?

Phạm Quỳnh Loan
(Yên Bái)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 636

Ý Kiến bạn đọc