Thơ

Giọt nước mùa khô 1985

 

Giọt nước
Giọt nước
Cho tôi sống lại…
Cao mê lai – những lối rừng mở lấy
Mùa khô năm 85
Cả trung đoàn đã dốc ngược bình toong
Đất trời dốc ngược!
Nước – nước – nước
Vắt dây rừng cho môi đỡ khát
Nhai lá dại miệng sưng…
Nhưng làm sao đỡ khát
Cơn gió ào ào.
Ào ào
Mải miết
Hành quân
700 mét một ngày
300 mét một ngày…
Tôi vẫn nhớ như in
tốc độ các con tàu bay lên
các vì sao
say chóng mặt!
Nước đâu? – mặt đất!
Nước đâu? – trời cao!
Chân bước
Chân bước…
lảo đảo rừng
Cây, cây, cây
Người héo quắt khô dưới mặt trời
Người héo quắt giữa rừng hoang dại…
Sông Hồng mùa này nước chảy
Sông Cửu Long mùa này nước chảy…
Những con sông đang chảy về tôi
Những con sông chảy về cơn khát…
Tôi có thể chết
Đồng đội tôi có thể chết!
Nhưng Cao mê lai mùa khô này
Bọn diệt chủng phải được diệt!
Hạt soàn có ánh sáng gì tôi chưa được biết
Nhưng tôi, biết được ánh sáng giọt nước
Đồng đội cho
Ánh sáng bừng lên – Ánh sáng máu
Ánh sáng lá cờ
Tôi tuyên thệ!
Cao mê lai
Cao mê lai
Giọt nước mùa khô năm 85 là thế!

Mặt trận 479 – 9/3/85

Nguyễn Hoa
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 456

Ý Kiến bạn đọc