Thơ

Gió bay

 

Về quê
bước trên luống cày ban sơ nứt nẻ
mẹ rê thóc lép trên sàng
chú dế lang thang gáy ran đầu ngõ
hương quen men lối cũ bò về
con nghé ợ cọng rơm vàng trốn vào cổ tích
ngoại tôi bỏm bẻm nhai trầu
phất mo cau ru cháu
cánh võng cổ tích không xếp
chõng tre mát hơn nệm
con chó lông vàng quắn đuôi mừng chủ
giếng ngọc ai lấp mình đau
đình xưa diễn tích Thị Màu
cả làng hân hoan vào hội
cầu ao mẹ giặt áo
về thăm quê
tìm cây cầu lam lũ
chênh chao câu hát cũ
yêu nhau
cởi áo… gió
bay.

Truương Nam Chi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 397

Ý Kiến bạn đọc