Thơ

Giấu nhé… nỗi buồn

 

Tình cờ nhặt được
Nỗi Buồn
Về nhà, chẳng biết…
giấu Buồn vào đâu?

Giấu trong mắt
mắt hoen sầu
Giấu trong tóc
tóc nhuốm màu thời gian

Giấu Buồn
vào giấc mơ hoang
Để dành gậm nhấm,
ngỡ ngàng trăng đau!

Giấu trong lá
lá úa màu
Giấu trong nắng
nắng nghêu ngao cuối trời

Giấu trong gió
gió cuốn trôi
Giấu trong… tim nhé?
trọn đời còn nhau!

Tháng 9/ 2019

THẢO VI
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 636

Ý Kiến bạn đọc