Thơ

Giấu

 

Giấu ngày vào tháng
Lênh đênh thời gian
Mặt trời mọc vội
Lặn nhanh vào đêm.

Giấu ong vào hoa
Lấy đâu mật ngọt?
Nhụy phai nhan sắc
Hương chìm lãng quên.

Mất biệt cơn giông
Vào lòng tâm bão
Bạc sóng lao xao
Hò dô khoan nhặt.

Giấu em vào anh
Lạc dòng cảm xúc
Nghiền bấu đời nhau
Hôm mai trốn miết.

Người hòa phận người
Trao lời tha thiết
Người trôi phận người
Buông lời ly biệt.

Nguyễn Hoàng Uyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 527

Ý Kiến bạn đọc