Ngoài nước

Giai đoạn 1979 – 1989

 

Giai đoạn 1979 – 1989, Mỹ đã viện trợ cho Trung Quốc loại rada pháo binh này, gây muôn vàn tội ác đối với nhân dân Việt Nam. Và nghe đâu mấy anh mặt bôi nhọ nồi nhà ta cũng đã sang tận sào huyệt nó, phá 2 trạm như thế.

So-635--Anh-minh-hoa---Giai-doan-79-89---Anh-1

Nay, một số dân Vẹt vẫn cho rằng Mỹ… tốt, mong Việt Nam làm quân tốt hỉn sang sông để đánh Trung Quốc cho Mỹ.

Nngô Mạnh Hùng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 635

Ý Kiến bạn đọc