Thơ

Giấc xuân

 

Ngày lại
không ngừng
tôi tại tôi
chớp mắt
sáu mươi năm có lẻ
bổi hổi trong tay
một giấc xuân đầy.

Rằm trăng chú Cuội
mơ mà được
bìm bịp khàn hơi
nước đổi dòng
lòng người mấy độ
xuân tròn vẹn
ta hãy cười lên
uống cạn ngày.

Tôi gặp mùa xuân
trong mắt ai
sáu mươi năm lẻ
xanh còn nụ
nâng chén xuân đời
ta vẫn say.

Nguyễn Bính Hồng Cầu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2020

Ý Kiến bạn đọc