Thơ

Giấc mơ sông Hàn

 

Em dắt mùa sang bến kia
sông Hàn sương luồn nỗi nhớ
những mặt câm
ghế đá
chiều Bạch Đằng tôi thành người nhặt lá
giấc mơ cài khuy thiếu nữ
em đôi xuân lấm nắng hồng
môi nửa vầng mười sáu
chênh chao chiều Hòa Vang sũng đồng gió
tôi về gặt ngọn thơ vàng
gom hết câu lục bát mùa thu
trả nhau đêm ba mươi
trả nhau đêm môi hương
em dắt mùa sang bến kia
sông Hàn tôi chừ như trục cầu
nằm nghe em quay dọc nỗi khuya
trôi…
trôi…

Đỗ Tấn Đạt
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 435

Ý Kiến bạn đọc