Thơ

Già Xuân

 

Già Xuân sắp cứng Cải ngồng
Níu mùa lại hỏi chút Đông có còn…?
Vườn bên bông bưởi nở giòn
Rập rờn ong, bướm quây mòn… cả xuân

Ngắm mùa… lòng dạ phân vân
Trời cao, Đất thấp, có gần được nhau?
Như thời… Thu trước, Hè sau
Như hoa với trái cách nhau… một ngày

Đón về, rồi lại chia tay
Đẩy đi, cũng phải lắt lay, sự đời
Chưa đêm, đã thấy mặt trời
Xuân xanh vừa chớm…
đã vời vợi xa…!

9/3/2017

Bích Xoan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc