Giới thiệu sách

Giá trị nhân văn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB Văn hóa – Văn nghệ phát hành ấn phẩm “Giá trị nhân văn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” vào quý 2 năm 2019, sách dày 212 trang.

Quyển sách là tập hợp những tư liệu về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bài viết nghiên cứu về tư tưởng nhân văn trong Di chúc của Người do Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Vũ Kỳ (thư ký của Bác Hồ), cùng các Giáo sư, Tiến sĩ, PGS/TS, các Nhà nghiên cứu, như: Trần Bạch Đằng, Hà Thúc Minh, Phan Xuân Biên, Đỗ Huy, Trần Thuận, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phong Lê, Hoàng Chí Bảo, Huỳnh Ngọc Văn – Dương Thị Lan.

Đặc biệt là ký sự văn học của nhà văn Hồ Phương viết về những ngày cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Với sự tiếp cận giá trị lớn lao về tính nhân văn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nhiều góc độ khác nhau giúp người đọc hiểu rõ thêm nhân cách, đạo đức cao đẹp, mong muốn và khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để từ đó cùng phấn đấu, nỗ lực thực hiện Di chúc, tiếp tục sự nghiệp giải phóng con người, mang lại ấm no, hạnh phúc cho toàn dân và hòa bình cho nhân loại.

So-546--Gia-tri-nhan-van-trong-Di-chuc-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh---Anh-1

Nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Mai Hoa viết rằng:

- Là người suốt đời đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta bản “Di chúc” lịch sử, thấm đượm giá trị nhân văn. Giá trị nhân văn đó đã làm nên sức sống mãnh liệt, ý nghĩa thời đại trong tư tưởng của Người về con người, về giải phóng con người và phát triển con người toàn diện. Giá trị nhân văn đó còn cho thấy vì sao Người luôn coi “công việc đầu tiên” là “công việc đối với người”. Khẳng định giá trị nhân văn đó trong “Di chúc” Hồ Chí Minh, ở bài viết này, tác giả đã không chỉ làm rõ giá trị trường tồn, sức sống mãnh liệt của tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn chỉ ra và phân tích vai trò định hướng của tư tưởng đó trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

Ngoài các tác giả tham gia trong sách, nói về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, PGS.TS Ngô Văn Minh nhận định:

- Di chúc Hồ Chí Minh thấm đẫm tính nhân văn. Đọc Di chúc chúng ta thấy Bác dành tình cảm yêu thương đối với tất cả mọi tầng lớp người trong xã hội, từ những người có công trong kháng chiến như liệt sĩ, thương binh, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, phụ nữ, nhân dân lao động, đến những người vốn là nạn nhân của xã hội cũ như trộm cắp, gái điếm, cờ bạc, buôn lậu… Bác yêu cầu Đảng và Chính phủ vừa “phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân” nói chung, vừa có sự quan tâm cụ thể, thiết thực với từng đối tượng. Nhưng không chỉ quan tâm một chiều mà điều cần thiết nhất là phải làm sao giáo dục bồi dưỡng, nâng con người lên, khuyến khích mỗi người “tự lực cánh sinh” cùng chung tay vào sự nghiệp xây dựng một xã hội mới “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc (nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng) từng nói:

- Chúng ta nghiên cứu Di chúc để suy ngẫm những vấn đề đổi mới hiện nay. Từ bản Di chúc, tư tưởng của Bác soi sáng cho công cuộc đổi mới hôm nay như là một sự tổng kết chính từ thực tiễn Việt Nam, của chúng ta chứ không phải giáo điều. Bản Di chúc có sự thiêng liêng, vì thế tập hợp được, đoàn kết được dân tộc để tiến lên sự nghiệp vẻ vang hơn, đi tới thắng lợi cuối cùng và tạo nên niềm tin tất thắng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài, nhà văn hóa kiệt xuất, anh hùng giải phóng dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp của Người đã nêu tấm gương cho toàn Đảng, toàn quân cùng lớp lớp các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từ biệt chúng ta về cõi vĩnh hằng, Người đã để lại cho chúng ta những di sản vô cùng quý giá – một kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, một thời đại mới: thời đại Hồ Chí Minh chói ngời trong lịch sử. Những lời dặn dò cuối cùng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi dẫn dắt chúng ta đi tiếp con đường mà Người đã lựa chọn, dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi tới thắng lợi vinh quang.

TS. Tạ Thị Ngọc Lan – Khoa Triết học, Học viện Chính trị Công an nhân dân:

- Bản Di chúc từ ngày công bố đến nay đã vượt qua 50 năm, nhưng giá trị định hướng cho xây dựng Đảng trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân vẫn còn mang tính thời sự, cấp bách. Nghiên cứu bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng thấy tầm vóc tư tưởng của Người có sức sống vượt thời gian đối với dân tộc ta nói chung và công tác xây dựng Đảng ta nói riêng. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu nghiêm túc, quán triệt sâu sắc, đồng thời suy ngẫm và chuyển hóa vào tình cảm, thái độ, động cơ, đặc biệt phải chiến thắng những cám dỗ của vấn đề lợi ích cá nhân; sẵn sàng cống hiến hy sinh cho nhân dân và cho Đảng trong bối cảnh hiện nay.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết trong thời gian từ tháng 5/1965 cho tới tháng 5/1969. Di chúc là kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Bác, chứa đựng giản dị mà súc tích những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, vạch ra phương hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và mai sau. Cho đến ngày nay, bản Di chúc vẫn được coi là một văn kiện có giá trị lịch sử quan trọng mà trong đó, sự kết hợp chặt chẽ giữa tính khoa học và tính thực tiễn trên nền tảng chủ nghĩa nhân văn cao đẹp đã làm nên giá trị chân chính và bền vững của Di chúc Bác Hồ.

Dương Đông – My Quỳnh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 546

Ý Kiến bạn đọc