Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy (số 588)

 

Ngày 27/3

“Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe”.

(Bài Sức khỏe và thể dục đăng Báo Cứu quốc, số 199, ngày 27/3/1946)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ nhiệm vụ kiến thiết và bảo vệ đất nước là nhiệm vụ nặng nề của toàn dân tộc, của mỗi người dân. Do đó, bất kể già trẻ, trai gái phải ra sức luyện tập thể dục hàng ngày để có sức khỏe góp phần vào công cuộc kháng chiến, kiến quốc thành công.

- Ngày nay, sự nghiệp cách mạng của đất nước ta vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt trước sự xâm lăng của các sản phẩm xấu độc. Vì vậy, càng đòi hỏi những người dân yêu nước cần có cả sức khỏe về tâm hồn, trí lực, có như vậy đất nước ta mới thật sự khỏe mạnh và đủ sức chống lại họa xâm lăng và những mầm mống “ung thư” của chế độ tư bản chủ nghĩa.

Ngày 28/3

“Xe, xăng là mồ hôi, nước mắt của nhân dân. Các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quý xăng như máu”.

(Nói chuyện khi đến thăm đoàn xe đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 28/3/1951)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ ngành xe cần phải thực hành tiết kiệm, giữ gìn tài sản của nhân dân như máu của chính mình. Lời dạy trở thành khẩu hiệu hành động trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của ngành xe – máy Quân đội; ngày 28/3 đã trở thành ngày truyền thống của Ngành xe – máy Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Hiện nay, trước sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ nói chung và khoa học công nghệ quân sự nói riêng, tuy chúng ta đã sản xuất được xe, xăng song công cuộc đổi mới còn cần nhiều cơ sở vật chất, cần phải tiết kiệm phục vụ sự nghiệp cách mạng ấy.

Ngày 29/3

“Muốn thi đua có kết quả tốt, thì đầu óc cần phải suy nghĩ tìm tòi, cũng như tay chân phải cần cù nhanh nhẹn”.

(Bài Một công nhân gương mẫu đăng Báo Nhân dân, số 392, ngày 29/3/1955)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ ra rằng: Muốn thi đua đạt kết quả tốt thì đầu óc phải suy nghĩ, tìm tòi và phải có sáng kiến thì mới thu được kết quả tốt, cũng như chân tay phải cần cù nhanh nhẹn, có như vậy kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công.

- Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay có sự phát triển, yêu cầu cao trong điều kiện đan xen phức tạp cả thời cơ, thuận lợi, khó khăn và thách thức. Thấu triệt lời Bác đặt ra cho công tác thi đua phải tiếp tục đổi mới, làm cho phong trào thi đua thực sự là động lực thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Ngày 30/3

“Trong học tập, cán bộ và công nhân phải phê bình nhau thẳng thắn, có đúng nói đúng, có sai nói sai, không sợ mất thể diện; có khuyết điểm nói ra để giúp đỡ nhau sửa chữa”.

(Nói chuyện khi đến thăm cán bộ và công nhân Công trường Đèo Nai – Cẩm Phả, Quảng Ninh – vào ngày 30/3/1959)

- Câu nói trên là quan điểm “phê bình” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính là phê bình việc chứ không phê bình người; đồng thời yêu cầu trong công việc cán bộ, công nhân phải đoàn kết, gần gũi giúp đỡ nhau.

- Thấu triệt lời Bác, để sớm đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại cần phải vận dụng một cách sáng tạo vào điều kiện hoạt động cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị. Có như vậy, sản xuất mới phát triển, kinh tế tăng trưởng cao, đời sống của cán bộ, công nhân được cải thiện, đất nước phát triển.

Ngày 31/3

“Không được chủ quan, thỏa mãn; phải đoàn kết nội bộ; đoàn kết quân dân; giữ gìn vũ khí, trang bị, máy móc”.

(Nói chuyện khi đến thăm Trường Huấn luyện Hải quân, ngày 31/3/1959)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ, chiến sĩ của Cục Hải quân phải không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt củng cố mối quan hệ máu thịt giữa quân đội với nhân dân; đẩy mạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

- Đất nước ta đang ở trong giai đoạn hòa bình, phát triển ổn định; tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực vẫn tồn tại những diễn biến phức tạp; tranh chấp lãnh thổ, tranh chấp chủ quyền biển, đảo còn diễn ra gay gắt… Trước tình hình đó, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lại càng phải ghi nhớ lời dạy của Bác, bảo vệ vững chắc chế độ, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ của đất nước.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 588

Ý Kiến bạn đọc