Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 6/3

“Nạn giấy tờ đã làm tốn của hao công của nhân dân, nó cũng làm hỏng tư tưởng và tác phong của cán bộ… là mẹ đẻ ra nạn tham ô, lãng phí”.

(Bài viết “Chống nạn giấy tờ” đăng báo Nhân Dân, số 170, ngày 6/3/1954)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ chính nạn giấy tờ đã làm hỏng tác phong, tư tưởng cán bộ, khiến cán bộ xa rời công tác thực tế, hiệu quả không thiết thực; là hiện tượng tai hại của bệnh quan liêu, nguồn gốc của tham ô, lãng phí; biện pháp khắc phục đó là thực hiện cần, kiệm, liêm, chính.

- Lời Bác hiện nay càng mang tính thời sự sâu sắc đối với quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Việt Nam pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân chúng ta hiện nay.

Ngày 7/3

“Phải đi đúng đường lối quần chúng, liên hệ mật thiết với quần chúng, dựa vào lực lượng quần chúng. Quần chúng thông suốt về phương châm, phương pháp của Đảng và Chính phủ thì nhất định sẽ làm được và làm tốt”.

(Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác thủy lợi năm 1959, ngày 7/3/1960; đăng báo Nhân dân, số 2.182, ngày 9/3/1960)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ phải biết lấy dân làm gốc, tin ở dân, gần gũi dân, biết dựa vào dân. Chính quần chúng nhân dân là lực lượng cách mạng đông đảo nhất, trực tiếp thực hiện đường lối cách mạng, biến đường lối cách mạng của Đảng thành hiện thực.

- Những thành tựu đất nước đạt được trong hơn 30 năm đổi mới chính là minh chứng rõ nhất sức mạnh quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dân tham gia, nhân dân đồng tình hưởng ứng đã tạo thành một sức mạnh tổng hợp của sự thống nhất giữa ý Đảng – lòng dân vượt qua mọi khó khăn để xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngày 8/3

“Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

(Thư gửi phụ nữ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày 8/3/1952; đăng báo Nhân Dân, số 49, ngày 13-3-1952)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vai trò to lớn của phụ nữ trong cuộc kháng chiến của toàn dân tộc; đồng thời yêu cầu các cấp lãnh đạo đi sát hơn, thiết thực hơn với phong trào phụ nữ để phong trào ấy chắc hơn, rộng hơn, mạnh hơn.

- Khắc ghi lời dạy của Người, hiện nay Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ nữ trưởng thành, phát huy năng lực, phẩm chất, tiềm năng, sức sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất và công tác, đạt những thành tích xuất sắc.

So-585--Ghi-nho-loi-Bac-day---Anh-1
Bác Hồ và thanh niên. (Nguồn: http://hatechs.edu.vn).

Ngày 9/3

“Trên đống xương máu, trên đống tro tàn, thanh niên ta, con cháu ta sẽ xây dựng một nước Việt Nam hoàn toàn độc lập”.

(Phát biểu ngày 9/3/1947 trong buổi tiếp và trả lời phỏng vấn phóng viên về lời tuyên bố của Thủ tướng Pháp Ramadier ngày 6/3/1947)

- Tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện lòng tin vào thắng lợi của cuộc kháng chiến dù đầy gian lao, thử thách và hy sinh, mất mát; đồng thời thể hiện ý chí sắt đá quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

- Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, lời dạy của Bác là nguồn động lực tinh thần to lớn để phát huy được sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời của Tổ quốc.

Ngày 10/3

“Chúng ta cần phải giữ gìn giọt máu của đồng bào để xây đắp tương lai của Tổ quốc. Sự kiến thiết, sự tranh đấu chưa kết thúc, tinh thần hăng hái của đồng bào sẽ không bao giờ phải e là không có cơ hội hành động nữa”.

(Thư gửi đồng bào Nam bộ, các chiến sĩ ở tiền tuyến và Ủy ban Hành chính Nam bộ thông báo về việc Chính phủ đã ký Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3; đăng báo Cứu quốc số 182, ngày 10/3/1946)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi lời chào thân ái đến đồng bào miền Nam, nhấn mạnh Hiệp định có được là nhờ sự đấu tranh anh dũng của tất cả đồng bào, chiến sĩ cả nước; đồng thời căn dặn cán bộ phải bảo vệ nhân dân, bồi dưỡng sức dân để tiến hành cuộc kháng chiến “toàn dân, toàn diện, trường kỳ”.

- Ngày nay, đất nước đã hòa bình, đang trong quá trình đổi mới và phát triển, lời dạy của Người vẫn nguyên giá trị. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo bồi dưỡng sức dân, phát huy nội lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Ngày 11/3

“Là chủ của tương lai, thanh niên không thể không có lý tưởng cao cả. Vì vậy thanh niên phải có cuộc sống chính trị tích cực và cách mạng”.

(Trả lời phỏng vấn Malcolm Salmon, phóng viên Đông Nam Á của báo Australia Tribune và báo Guardian)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò, tiềm năng của thanh niên nói chung, thanh niên Việt Nam nói riêng, phải có lý tưởng cao cả và hành động cách mạng thiết thực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng đất nước.

- Tuổi trẻ – thanh niên Việt Nam ngày nay cần phải tiếp tục gương mẫu học tập, “rèn đức, luyện tài”, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và CNXH, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, với Tổ quốc.

Ngày 12/3

“Toàn thể đảng viên và cán bộ từ Nam đến Bắc, bất kỳ mới, cũ, bất kỳ ngành nào, bất kỳ trong quân đội hay là ở địa phương, bất kỳ ở nông thôn hay là ở thành thị, phải đoàn kết chặt chẽ, nâng cao trình độ giác ngộ chính trị của mình; phải thống nhất tư tưởng, thống nhất hành động, quyết tâm làm tròn nhiệm vụ”.

(Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 7 khóa II mở rộng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ngày 12/3/1955)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải xây dựng, củng cố mối đoàn kết thống nhất trong Đảng, mở rộng dân chủ nội bộ, tự phê bình và phê bình.

- Trong tình hình hiện nay, tuy tình hình thế giới, khu vực nhiều khó khăn, thách thức nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn đoàn kết thành một khối vững chắc, nhất định sẽ ngày càng hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ hằng mong muốn cho đất nước, dân tộc ta.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 585

Ý Kiến bạn đọc