Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 26/1

“Để thực hiện từng bước công nghiệp hóa XHCN, nhằm đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh lên CNXH, làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cán bộ và công nhân ngành công nghiệp phải có quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 1961, làm đà cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất”.

(Nói chuyện tại Hội Nghị công nghiệp toàn miền Bắc, viết ngày 26/1/1961, đăng Báo Nhân dân, số 2.505, ngày 27/1/1961)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ, công nhân công nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực sáng tạo, ý chí quyết tâm vượt mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch công nghiệp hóa đã đề ra.

- Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đang được cán bộ, công nhân Việt Nam vận dụng phù hợp với yêu cầu phát triển ngành công nghiệp trong điều kiện mới; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghiệp có kỹ năng và năng lực sáng tạo, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Ngày 27/1

“Các em là đội cảm tử. Các em cảm tử để cho Tổ quốc quyết sinh”.

(Thư gửi các chiến sĩ cảm tử quân Thủ đô, ngày 27/1/1947)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi nhận thế hệ trẻ Việt Nam đã và đang phát huy truyền thống yêu nước của thế hệ ông cha đi trước; nâng cao lòng yêu nước, ý chí quật cường, thôi thúc cán bộ, chiến sĩ hăng hái tiến lên, thi đua chiến đấu giết giặc, hoàn thành thắng lợi cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà.

- Đất nước đã hòa bình, song cán bộ chiến sĩ quân đội mãi ghi sâu lời dạy của Bác; tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng kiên cường, sẵn sàng dâng hiến cuộc đời và tuổi trẻ thanh xuân của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc mãi mãi trường tồn. Sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ và nhân dân ta trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược là những tấm gương cao đẹp, là bài học có giá trị giáo dục thiết thực nhất đối với thế hệ người Việt Nam hôm nay.

Ngày 28/1

“Bảo đảm công tác thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn…”.

(Thư gửi cán bộ, chiến sĩ bộ đội Thông tin liên lạc, ngày 28/1/1969)

- Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là tư tưởng chỉ đạo đối với các hoạt động thông tin, liên lạc của Đảng, Nhà nước và quân đội, mà còn là sự ghi nhận, động viên bộ đội thông tin và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang chiến đấu và công tác trên khắp mọi miền Tổ quốc.

- Hiện nay, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực ngày càng tinh vi, nguy hiểm; đặc biệt sự bùng nổ của công nghệ thông tin đang tác động rất lớn đến công tác bảo đảm thông tin, liên lạc và an toàn bí mật quân sự, bí mật quốc gia, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội phải nêu cao ý thức cảnh giác, chủ động phát hiện, phòng chống có hiệu quả các thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Ngày 29/1

“Đoàn kết, cảnh giác, nâng cao chí khí chiến đấu, truyền thống anh dũng, kiên quyết làm tròn nhiệm vụ thì quân đội ta bất kỳ thời chiến hay thời bình sẽ là quân đội tất thắng, vô địch”.

(Nói chuyện với các đại biểu quân đội, thương binh và quân nhân phục viên, nhân dịp Tết Đinh Dậu ngày 29/1/1957)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi, biểu dương những thành tích cán bộ, chiến sĩ quân đội đạt được trong kháng chiến trường kỳ, gian khổ; đồng thời mong muốn, mọi quân nhân, dù đang hoạt động trong quân đội, là thương binh hay đã phục viên chuyển sang lĩnh vực công tác khác, luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội anh hùng.

- Trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội có bước phát triển mới; song lời dạy của Bác Hồ năm xưa vẫn còn nguyên ý nghĩa thực tiễn sâu sắc đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị và giáo dục phẩm chất, nhân cách Bộ đội Cụ Hồ cho cán bộ, chiến sĩ.

Ngày 30/1

“Mục đích của chúng ta là xây dựng CNXH ở miền Bắc, nâng cao không ngừng đời sống nhân dân và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”.

(Nói chuyện tại Hội nghị phổ biến Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ ba về kế hoạch nhà nước năm 1961, đăng Báo Nhân dân, số 2.509, ngày 31/1/1961)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định mục đích cao nhất xây dựng CNXH ở miền Bắc là: Nâng cao không ngừng đời sống nhân dân, đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà. Người yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên của Đảng phải quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương thành kế hoạch hoạt động cụ thể, làm cho Nghị quyết của Đảng, kế hoạch của Nhà nước thấm sâu vào thực tiễn, tạo ra nhiều thắng lợi.

- Thấm nhuần lời Bác, Đảng và Nhà nước ta vận dụng sáng tạo vào quá trình xây dựng CNXH trong tình hình mới; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tập trung thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngày 31/1

“Công việc nào cũng quan trọng, cũng cần thiết và những người quyết tâm làm tròn nhiệm vụ đều là chiến sĩ, anh hùng”.

(Thư gửi cán bộ ngành thương binh, cựu binh, nhân Hội nghị cán bộ ngành thương binh, cựu binh vào tháng 1/1954)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thẳng thắn nhắc nhở cán bộ, nhân viên ngành thương binh, cựu binh phải hiểu thật rõ ràng khuyết điểm; phải bàn bạc kỹ càng, đặt kế hoạch thiết thực, để giúp mọi người sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm; nghiêm túc, thật thà tự phê bình và phê bình, để cố gắng thi đua làm tròn nhiệm vụ.

- Quán triệt sâu sắc lời Bác, Đảng và Chính phủ ta đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt nhất các chính sách đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, chia sẻ, giúp đỡ gia đình chính sách.

Ngày 5/3

“Nếu không kiên quyết chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, lãng phí, tham ô, thì nó sẽ cản trở, phá hoại ta tiến lên chủ nghĩa xã hội”.

(Hội nghị Cán bộ thanh tra toàn quân ngày 5/3/1960)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ thanh tra luôn phải làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, trong đó phải kiên quyết chống bệnh quan liêu, tham ô của cán bộ các cấp. Nếu không sớm phát hiện và kiên quyết loại bỏ đó chính là kẻ thù phá hoại con đường xây dựng CNXH của nhân dân.

- Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ta ngày càng khẳng định rõ năng lực và bản lĩnh lãnh đạo đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức tiến nhanh trên con đường hội nhập khu vực và quốc tế. Mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện nghiêm Quy định 19 điều đảng viên không được làm nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 584

Ý Kiến bạn đọc