Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 27/12

“Các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng sức người, sức của của nhân dân”.

(Phát biểu phiên họp bế mạc Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III tại Hà Nội, ngày 27/12/1965)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao tinh thần tiết kiệm, theo Bác: “Tiết kiệm là thi đua yêu nước”. Người chính là một tấm gương sáng ngời về thực hành tiết kiệm và vận động mọi người cùng tiết kiệm, đây là nguồn gốc để tạo nên sức mạnh bền vững của đất nước. Từng hạt lúa, hạt gạo, viên đạn đều là mồ hôi, nước mắt của nhân dân. Nhờ tiết kiệm, chống lãng phí cách mạng nước ta đã cải thiện được không ít khó khăn, cải thiện được điều kiện vật chất, để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.

Ngày 28/12

“Gia đình là hạt nhân của xã hội”.

(Bài viết “Phải thật sự bảo đảm quyền lợi của phụ nữ”, Báo Nhân dân, số 3.199, ngày 28/12/1962)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vai trò của gia đình, vì theo Bác nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình. Gia đình là môi trường tốt để giáo dục nhân cách con người, là cơ sở để xây dựng đời sống mới của xã hội mới, là hạt nhân của xã hội Việt Nam.

- Thấu triệt lời Bác, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định gia đình có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình phát triển của đất nước; luôn quan tâm công tác gia đình với mục tiêu hướng tới là xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

Ngày 29/12

“Trong công tác lưu thông phân phối, có hai điều quan trọng phải luôn luôn nhớ:

- Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng,

- Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không theo”

(Phát biểu tại phiên họp cuối năm của Hội đồng Chính phủ, ngày 29/12/1966)

- Ở đây, Bác đề cập đến “không sợ thiếu”, “không sợ nghèo” không phải là cam tâm chịu nghèo, chịu thiếu. Cách mạng là để cuộc sống con người giàu có hơn, sung sướng hơn. Nhưng trước cái thiếu, cái nghèo còn đang hiện hữu thì phải làm sao thiếu mà được công bằng, nghèo mà lòng dân vẫn yên. Sợ sự không công bằng và sợ lòng dân không theo là biểu thị thái độ, trách nhiệm của người quản lý.

- Thực hiện tư tưởng chỉ đạo của Người, đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác phân phối hàng hóa trong hệ thống phân phối của nhà nước đã đề cao trách nhiệm, tận tâm tận lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là giai đoạn đất nước còn trong chiến tranh và thực hiện cơ chế bao cấp.

Ngày 30/12

“Đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn cảnh nào, người đảng viên cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết”.

(Bài “Đạo đức cách mạng”, Tạp chí Học tập, số 12/12/1958)

- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức không chỉ là “gốc”, là nền tảng, là sức mạnh và nhân tố chủ chốt của người cách mạng, mà còn là thước đo của lòng cao thượng của con người, là gốc của cây, ngọn nguồn của sông nước. Đạo đức của người đảng viên là phải thực hiện tốt lời hứa tại Lễ kết nạp đảng viên và giải quyết tốt ba mối quan hệ cơ bản của mỗi con người (với mình, với người và với việc).

- Người đảng viên có đạo đức cách mạng khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại tạm thời… cũng không rụt rè lùi bước, khi gặp thuận lợi và thành công, vẫn giữ vững tinh thần khiêm tốn, không công thần, địa vị; luôn cố gắng học tập, nâng cao trình độ, rèn luyện năng lực để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ngày 31/12/2019

“Cá nhân chủ nghĩa đẻ ra hàng trăm tính xấu như siêng ăn, biếng làm, kèn cựa, nghĩ đến mình không nghĩ đến đồng bào, tham danh lợi, địa vị v.v…”.

(Nói chuyện với giáo viên và học sinh Trường Phổ thông cấp III Chu Văn An – Hà Nội, ngày 31/12/1958)

- Chủ nghĩa cá nhân được Hồ Chí Minh ví như “giặc nội xâm”, “giặc trong lòng” và nó như một thứ vi trùng độc hại, là rác rưởi làm tha hóa các mối quan hệ vốn có của mỗi cán bộ, đảng viên. Nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng. Tóm lại, do cá nhân chủ nghĩa mà cán bộ, đảng viên phạm nhiều sai lầm, cần phải kiên quyết đấu tranh, sửa chữa, quét sạch.

- Muốn quét sạch chủ nghĩa cá nhân, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận; tăng cường mối liên hệ mật thiết, chặt chẽ giữa Đảng với quần chúng nhân dân; đề cao tự phê bình và phê bình… Quan niệm và những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cả về lý luận và thực tiễn, nhằm phòng tránh, đấu tranh hiệu quả chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng có giá trị lâu dài và tính thời sự cấp thiết.

Ngày 1/1/2020

“Năm mới ra sức thi đua ái quốc để thu nhiều thắng lợi hơn năm cũ”.

(Thư chúc năm mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào ngày 1/1/1952, Báo Nhân dân ngày 3-1-1952)

- Lời Bác trong thư đầu năm mới thể hiện tấm lòng thương nhớ da diết và trân trọng của Người đối với đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta đang sinh sống ở nước ngoài và khích lệ, thôi thúc “con dân nước Việt” nêu cao truyền thống yêu nước, cống hiến sức mình cho thắng lợi sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc.

- Vang vọng lời Bác năm xưa, mỗi dịp vui xuân, đón Tết Nguyên đán của dân tộc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gửi lời chúc năm mới tới toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất của dân tộc, đoàn kết thi đua yêu nước, giành thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 2/1

“Có anh hùng là vì có tập thể anh hùng. Có tập thể anh hùng là vì có nhân dân anh hùng, dân tộc anh hùng, Đảng anh hùng”.

(Phát biểu tại buổi tiếp đại biểu các đơn vị anh hùng và chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước ngày 2-1-1967)

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ghi nhận, tôn vinh những cá nhân, tập thể đã cống hiến, hy sinh xương máu vì sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong suốt mấy chục năm; động viên, huấn thị mọi người, mọi tập thể hãy cố gắng hơn nữa, thi đua sản xuất, công tác và chiến đấu, lập nhiều thành tích to lớn, góp phần cùng toàn dân đánh thắng giặc Mỹ xâm lược bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước.

- Lời phát biểu của Người chính là một động lực thúc đẩy mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hăng hái thi đua học tập, công tác, huấn luyện, chiến đấu, lập nên nhiều chiến công lớn trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 579

Ý Kiến bạn đọc