Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 8/11

“Nạn đói kém nguy hiểm hơn nạn chiến tranh”.

(Bài viết “Hô hào nhân dân chống nạn đói”, Báo Cứu quốc, số 86, ngày 8/11/1945)

- Hơn 70 năm đã qua đi, nhưng trong ký ức của người dân Việt Nam, nạn đói năm 1945 vẫn còn là một cơn ác mộng, một nỗi đau nhức nhối, khó quên. Do chính sách độc ác của bọn phát xít Nhật và thực dân Pháp đã khiến cho hơn 2 triệu người dân Việt Nam phải chết vì đói, bằng 1/10 dân số Việt Nam lúc bấy giờ. Lời của Bác vừa là lời tố cáo đanh thép về tội ác của bè lũ thực dân đế quốc, vừa là động lực thôi thúc nhân dân cả nước quyết tâm vượt qua khó khăn, ra sức lao động, sản xuất để giải quyết nạn đói trước mắt và chi viện cho tiền tuyến.

- Lời của Bác là bài học nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam phải luôn nêu cao ý thức tự lực tự cường, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng và chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Ngày 9/11

“… Phải ra sức thi đua:
Luyện tập thân thể cho mạnh mẽ
Nghiên cứu kỹ thuật cho thông thạo
Trau dồi tinh thần cho vững chắc
Hun đúc đạo đức của người quân nhân cách mạng cho vững vàng”.

(Thư gửi lớp “Chuẩn bị tổng phản công” Trường Trung học Lục quân Trần Quốc Tuấn – nay là Trường Sĩ quan Lục quân 1, Báo Cứu quốc, số 1.392, ngày 9/11/1949)

- Lời huấn thị của Bác tuy ngắn gọn, nhưng cụ thể và rõ ràng, thể hiện sự quan tâm sát sao và nhắc nhở sâu sắc đối với mỗi cán bộ chỉ huy trong quá trình học tập và rèn luyện.

- Thấm nhuần lời Bác, 70 năm qua, các nhà trường quân đội đã liên tục phấn đấu, đào tạo, bồi dưỡng được hàng vạn cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ kịp thời nhiệm vụ chiến đấu và xây dựng Lực lượng vũ trang nhân dân trong từng giai đoạn cách mạng, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Ngày 10/11

“… Cán bộ và bộ đội nhất định phải đi sát với nhân dân vì lực lượng của nhân dân là vô cùng mạnh mẽ…”[10].

(“Thư gửi đồng bào và bộ đội Vệ Quốc quân và dân quân du kích Tả Ngạn, Liên khu 3”, Người viết ngày 10/11/1951; đăng Báo Quân đội Nhân dân, số 34, ngày 1/12/1951)

- Với tư duy chiến lược và tầm nhìn xa trông rộng, Người đã chỉ ra được cội nguồn sức mạnh, sự trưởng thành và chiến thắng của quân đội đều bắt nguồn từ sức mạnh của nhân dân. Người khẳng định: “Không có dân thì không có bộ đội”, “Nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội”.

- Lời Bác năm xưa đến nay vẫn còn nguyên giá trị về lý luận và thực tiễn, cần được triển khai sâu rộng trong toàn xã hội và toàn quân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng học tập, rèn luyện, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận: “Phải dựa vào nhân dân, không được xa rời dân, nếu không thế thì sẽ thất bại”.

So-572--Ghi-nho-loi-Bac-day---Anh-1
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhà ăn tập thể của công nhân Nhà máy cao su,
xà phòng, thuốc lá Hà Nội, tháng 1/1961 (Nguồn: baonghean.vn).

Ngày 11/11

“Phải luôn thi đua học tập và công tác, mở rộng tự phê bình và phê bình để tiến bộ mãi, để làm cho bộ đội ta càng thêm hùng mạnh, chính quyền ta càng thêm vững chắc”[11].

(“Thư khen các chiến sĩ và cán bộ của các đơn vị tiếp quản Thủ đô”, Báo Nhân dân, số 260, ngày 11/11/1954)

- Lời căn dặn của Bác là sự nhắc nhở sâu sắc đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội ta cần tích cực tu dưỡng và rèn luyện, giữ vững phẩm chất, đạo đức, khí tiết của người quân nhân cách mạng; phải thường xuyên mở rộng và nêu cao tự phê bình và phê bình.

- Ngày nay, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, lời dạy của Bác là sự định hướng cho quá trình học tập và công tác của mỗi cán bộ, công chức, viên chức các cấp, nhất là những cán bộ chủ trì các cấp, phải là lực lượng xung kích, đi đầu, phải nêu gương trên mọi lĩnh vực.

Ngày 12/11

“Cán bộ và chiến sĩ đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta nhất định vượt được khó khăn, sửa được sai lầm, giành được thắng lợi”[12].

(Bài nói chuyện tại “Hội nghị cán bộ trung, cao cấp quân đội”, tháng 11/1956)

- Lời Bác nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào phải nêu cao tình thương yêu đồng đội, giúp đỡ nhau như ruột thịt; chỉ có đoàn kết mới có được sức mạnh để hoàn thành mọi nhiệm vụ, vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù.

- Phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội trong thời kỳ mới, cán bộ, chiến sĩ luôn khắc ghi lời dạy của Bác về xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa cán bộ và chiến sĩ, thể hiện ở tinh thần phát huy dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình chân thành, thẳng thắn; đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị.

Ngày 13/11

“Học hành là vô cùng. Học càng nhiều biết càng nhiều càng tốt…” [13].

(“Thư gửi đồng bào xã Duyên Trang, huyện Tiên Hưng, tỉnh Thái Bình”, ngày 13/11/ 1947)

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về tinh thần tự học. Người không những là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, mà còn là một nhà giáo dục, một tấm gương “suốt đời tự học”. Theo Người, muốn trở thành người có đức, có tài để phục vụ và cống hiến nhiều cho Đảng, cho nhân dân thì “suốt đời phải học tập”.

- Ngày nay, trong điều kiện khoa học – công nghệ phát triển mạnh mẽ, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn nguyên giá trị, nhất là đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà.

Ngày 14/11

“Những ai đã lầm đường mà nay hối cải thì sẽ được khoan thứ”.

(Công điện số 508/D ngày 14/11/1950 “Điện gửi đồng bào Sơn Hà”)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ quan điểm, chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta đối với những người chống phá cách mạng nhưng đã giác ngộ thì đều được chính quyền khoan thứ; thể hiện bản chất nhân văn, giúp họ thức tỉnh lương tri, trở về với gia đình, với Tổ quốc.

- Chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất phát từ truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam, khuyến khích những người lầm đường lạc lối hối cải, kiên quyết dứt bỏ quá khứ tội lỗi, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 572

Ý Kiến bạn đọc