Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 1/11

“… Chỉ có sự lãnh đạo của một đảng biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước mình thì mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công”.

(Bài “Cách mạng Tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc”, gửi cho báo Pravđa (Liên Xô); báo Nhân dân, số 4.952, ngày 1/11/1967)

- Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh xem chủ nghĩa Mác – Lênin như kim chỉ nam cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc và Người luôn nhấn mạnh sự cần thiết phải vận dụng sáng tạo “cẩm nang thần kỳ” đó vào thực tiễn cách mạng.

- Đảng ta phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng cho hành động; nắm vững bản chất cách mạng và khoa học, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ngày 2/11

“… chớ nên cái gì tốt thì dành cho mình, xấu để cho người khác”.

(Phát biểu tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý hợp tác xã nông nghiệp toàn miền Bắc; báo Nhân dân, số 2.056, ngày 2/11/1959)

- Lời căn dặn của Người chỉ ra những hạn chế, biện pháp khắc phục; đồng thời nhắc nhở cán bộ, đảng viên kịp thời chấn chỉnh những nhận thức, quan điểm lệch lạc, góp phần xây dựng tính tập thể, phải “tự soi, tự sửa”, mình vì mọi người.

- Học tập và làm theo lời Bác dạy, đòi hỏi mỗi tổ chức, cá nhân phải luôn đề cao tình đồng chí, đồng đội, biết chia sẻ khó khăn, trân trọng những thành quả, không mắc bệnh “thành tích”, không tranh công đổ lỗi cho người khác, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Ngày 3/11

“… Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi…”.

(“Lời kêu gọi cả nước tiến lên đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”; báo Nhân dân, số 5.317, ngày 3/11/1968)

- Lời kêu gọi thể hiện sâu sắc ý chí mạnh mẽ và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta kiên quyết bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc; tựa như lời “hịch” đanh thép thúc giục cả dân tộc đồng tâm, nhất trí, quyết tâm chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn.

- Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, khó lường. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tộc càng phải nêu cao tinh thần đoàn kết, nghiêm túc xây dựng Đảng thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

So-571--Anh-minh-hoa---Ghi-nho-loi-Bac-day---Anh-1
Bác Hồ thăm công nhân khắc phục cầu hư hỏng do chiến tranh
(Nguồn: tapchigiaothong.vn).

Ngày 4/11

“… Muốn thắng, thì ta phải tích cực, tự động, bí mật, mau chóng, kiên quyết, dẻo dai. Chắc thắng mới đánh. Nhưng tuyệt đối chớ chủ quan khinh địch…”.

(“Thư gửi các cán bộ, chiến sĩ chủ lực và dân quân du kích trong Chiến dịch Hòa Bình”, viết tháng 11/1951)

- Đây là sự chỉ đạo sát sao, là phương châm, tư tưởng, nguyên tắc chỉ đạo tác chiến của chiến dịch; phản ánh rõ nét tư tưởng “đánh chắc thắng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Hiện nay, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” đối với cách mạng nước ta. Quân đội ta cần chủ động nắm chắc tình hình phức tạp có thể xảy ra; quản lý chặt chẽ biên giới, vùng trời, vùng biển, hải đảo, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Ngày 5/11

“…Giao thông vận tải là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì các việc đều dễ dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trễ”.

(Bài viết “Công việc khẩn cấp bây giờ”, ngày 5/11/1946)

- Câu nói của Bác tuy giản dị, ngắn gọn nhưng rất sâu sắc, không chỉ nhấn mạnh đến vị trí, ý nghĩa, vai trò quan trọng của giao thông vận tải trong công cuộc kiến thiết đất nước mà còn là lời nhắc nhở, chỉ rõ nhiệm vụ và trách nhiệm đối với những người làm công tác giao thông vận tải – phải luôn nỗ lực phấn đấu, tích cực, khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

- Trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, lời dạy của Bác năm xưa vẫn còn nguyên giá trị, được các thế hệ cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động ngành GTVT trên khắp mọi miền đất nước quán triệt để góp phần làm cho hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hiện đại, luôn “đi trước một bước”, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế – xã hội.

Ngày 6/11

“… Khen, chê phải đúng mức. Khen nhưng khen quá lời, “suy tôn” người được khen thì chính người được khen xấu hổ. Đập nhưng đập bậy thì người ta không phục…”.

(Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi họp của Bộ Chính trị tiếp tục cho ý kiến về nội dung Đại hội Văn nghệ, ngày 6/11/1962; đăng báo Nhân dân, số 3.148, ngày 7/11/1962)

- Đây là lời căn dặn quý báu, có giá trị định hướng về nhận thức, tư tưởng đối với mỗi văn nghệ sĩ cần nêu cao ý thức trách nhiệm, khen, chê phải đúng mức; phải phản ánh trung thực và khách quan cuộc sống lao động, chiến đấu và sinh hoạt hằng ngày của nhân dân.

- Ngày nay, lời nhắc nhở của Bác là bài học sâu sắc, là phương châm hành động của các văn nghệ sĩ; bồi dưỡng cái tâm và cái tài, cổ vũ động viên các văn nghệ sĩ bám sát cơ sở, qua đó sáng tạo nên nhiều tác phẩm văn học – nghệ thuật hay và tốt để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Ngày 7/11

“… Nhờ Cách mạng Tháng Mười thành công mà một thế giới mới đã ra đời và ngày càng phồn vinh, càng mạnh mẽ như hoa nở mùa Xuân”.

(Bài viết “Vui vẻ kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười” gửi báo Sự thật (Liên Xô), báo Nhân dân, đăng số 2.061, ngày 7/11/1959)

- Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga và những gì mà cuộc cách mạng này tạo ra đã làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của thực dân, đế quốc ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh. Đối với Việt Nam, đi theo con đường của Lênin và Cách mạng Tháng Mười Nga cho tới nay, đất nước ta đổi mới, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị – xã hội để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

- Ngày nay, thế giới đã có những biến động, thay đổi to lớn, với không ít những thách thức về chính trị, an ninh, kinh tế – xã hội, xu thế hội nhập, toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ… song thành quả của Cách mạng Tháng Mười vẫn còn nguyên giá trị lịch sử, đã và đang thôi thúc giai cấp công nhân và những người tiến bộ tiếp tục cống hiến để xây dựng một thế giới hòa bình, không còn áp bức, bóc lột – đó là xã hội XHCN.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 571

Ý Kiến bạn đọc