Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 18/10

“Đồng bào chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ, phải tranh đấu đến cùng để mưu tự do, hạnh phúc cho dân tộc”.

(“Thư gửi đồng bào tỉnh Lào Cai”, ngày 18/10/1945; đăng báo Cứu quốc, số 71, ngày 19/10/1945)

- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại đoàn kết là để tạo nên lực lượng cách mạng to lớn, do đó đại đoàn kết dân tộc không thể chỉ dừng lại ở những lời kêu gọi, mà phải trở thành một chiến lược cách mạng, trở thành quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

- Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta xác định, đại đoàn kết dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ hàng đầu. Sứ mệnh lịch sử của Đảng là tập hợp, hướng dẫn nhằm chuyển những nhu cầu, đòi hỏi khách quan thành sự tự giác, có tổ chức trong khối đại đoàn kết toàn dân. Chính sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Ngày 19/10

“Từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam ta thật là anh hùng”.

(Bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm lần thứ 20, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1946 – 20/10/1966), tổ chức ngày 19/10/1966)

- Cả cuộc đời phấn đấu hy sinh cho dân tộc, giải phóng phụ nữ luôn là khát vọng cháy bỏng của Hồ Chí Minh và Người luôn đi đầu trong cuộc đấu tranh giải phóng phụ nữ ở thế kỷ XX. Lời khẳng định và khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với phụ nữ Việt Nam cũng là lời thức tỉnh, chị em phụ nữ muốn được giải phóng thì cũng phải đấu tranh, không ngừng học hỏi, làm trọn nghĩa vụ, trách nhiệm của mình.

- Vinh dự với lời khen tặng của Bác kính yêu, tự hào về truyền thống hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, phụ nữ Việt Nam không ngừng thi đua học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chính trị, năng lực chuyên môn, là những nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của xã hội.

Ngày 20/10

“Làm sao cho được 50 người hiểu rõ, còn hơn là được 500 người hiểu lờ mờ”.

(Bài viết “Lời căn dặn các đội viên tuyên truyền xung phong”, viết ngày 20/10/1945; đăng Báo Cứu quốc, số 73, ngày 22/10/1945)

- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên truyền cách mạng là một hoạt động thống nhất trên ba mặt. Một là, nhận thức đúng đắn về mục đích và vai trò của tuyên truyền. Hai là, phương pháp tuyên truyền. Ba là, những yêu cầu đối với người làm công tác tuyên truyền. Cả ba mặt trên luôn phải thống nhất, liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau.

- Những lời khuyên và chỉ bảo của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như phong cách nói và viết của Người đã vượt qua giới hạn của kỹ năng sử dụng ngôn ngữ đơn thuần, trở thành một nghệ thuật giàu khả năng chinh phục, thấm sâu vào lòng người đọc, người nghe để đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền học tập và làm theo.

Ngày 21/10

“Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh”.

(Phát biểu tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khi Người cùng Tổng thống Niu Dilân, ngài Mali Môđibô Câyta đến thăm trường vào ngày 21/10/1964)

- Từ xưa đến nay, nghề giáo luôn được xã hội tôn vinh là nghề cao quý; cha ông ta từng nói: “Không thầy đố mày làm nên”. Bác Hồ đã dạy: “Nhiệm vụ giáo dục là rất quan trọng và vẻ vang, nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục… Không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế – văn hóa”; “Thầy cô giáo tốt là những anh hùng vô danh”. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã nhấn mạnh: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”.

- Quán triệt các quan điểm chỉ đạo về phát triển giáo dục – đào tạo, Đảng ta luôn coi giáo dục – đào tạo là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển. Nhiều tấm gương nhà giáo tận tụy, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục – đào tạo, vì học sinh, sinh viên là những biểu tượng cao đẹp để các thế hệ sau học tập, noi theo, xứng đáng với sự đánh giá, ghi nhận của Bác Hồ.

Ngày 22/10

“Đối với những người có thành tích, phải khen thưởng; đối với những người mắc sai lầm thì phải phê bình, kiểm thảo giúp họ sửa chữa. Khi cần thiết thì phải thi hành kỷ luật nghiêm minh, đúng mức”.

(Phát biểu tại Đại hội thi đua lực lượng Công an nhân dân, ngày 12/10/1966; đăng Báo Nhân dân, số 4.580, ngày 22/10/1966)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn phải có những hoạt động thiết thực để thực hiện thi đua; trong thi đua phải chú ý giáo dục, động viên các tập thể, cá nhân phát huy tính tích cực, năng lực sáng tạo, tạo sức lan tỏa sâu rộng trở thành phong trào hành động thiết thực xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

- Lời Bác đến nay vẫn còn nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn đối với việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với mọi cấp, mọi ngành và mọi người. Phải làm tốt công tác giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua, đồng thời tăng cường kỷ luật nghiêm minh, khách quan, nhằm giữ vững kỷ cương của mỗi tổ chức, đề cao tự phê bình và phê bình; là điều kiện để xây dựng, phát triển đất nước.

Ngày 23/10

“Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ, là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”.

(“Lời tuyên bố với quốc dân”, Báo Cứu quốc, số 384, ngày 23/10/1946)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản cao quý là tấm gương sáng ngời phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu cho đất nước được độc lập, cho nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Trong con người Hồ Chí Minh có đầy đủ phẩm chất hội tụ của một lãnh tụ thiên tài: vĩ đại mà không cao xa; thanh cao mà lại vô cùng giản dị, gần gũi, thân thiết và gắn bó với quần chúng, “chỉ biết quên mình cho hết thảy”.

- Cuộc đời, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh chính là tấm gương đạo đức để chúng ta noi theo. Việc học tập, làm theo Bác phải trở thành nhu cầu tự thân, việc làm tự giác, thường xuyên hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Ngày 24/10

“Đối với các em, việc giáo dục gồm có:

Thể dục: Để làm cho thân thể mạnh khỏe, đồng thời cần giữ gìn vệ sinh riêng và vệ sinh chung.

Trí dục: Ôn lại những điều đã học, học thêm những tri thức thấy.

Mỹ dục: Để phân biệt cái gì là đẹp, cái gì là không đẹp.

Đức dục: Là yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của công”.

(Thư “Gửi các em học sinh”, bút danh C.B, Báo Nhân dân, số 600, ngày 24/10/1955)

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc phát triển con người cả về thể lực, đạo đức, trí lực, tài năng và thẩm mỹ. Tư tưởng đó là hình mẫu sinha động phát triển con người toàn diện; là chỉ dẫn sáng suốt để xây dựng chiến lược phát triển con người trong điều kiện mới ở nước ta.

- Thấu triệt lời Bác, Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục – đào tạo luôn chăm lo giáo dục, bồi dưỡng học sinh, sinh viên về đức, trí, thể, mỹ, nhằm xây dựng những con người mới vừa “hồng” vừa “chuyên” như lời căn dặn của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây/ Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 569

Ý Kiến bạn đọc