Người tốt - Việc tốt

Ghi nhớ lời Bác dạy

 

Ngày 20/9

“Cán bộ cần hoan nghênh ý kiến và những lời phê bình của dân, để sửa chữa sai lầm”.

(Thư thăm hỏi các đại biểu và cán bộ, nhân viên mậu dịch, ngày 20/9/1951).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ, nhân viên ngành mậu dịch phải xem tự phê bình và tiếp thu phê bình đối với người cán bộ, đảng viên như việc rửa mặt hằng ngày. Cấp trên phê bình, chưa đủ; đồng chí, đồng nghiệp phê bình, chưa đủ… cần phải hoan nghênh quần chúng phê bình nữa, thì sự phê bình mới hoàn toàn.

- Trong cuộc đấu tranh chống các nguy cơ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước hiện nay, một vũ khí không thể thiếu đó là công luận và tiếng nói của nhân dân. Thấu triệt lời Bác, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tạo môi trường, có các chủ trương, chính sách, cơ chế, pháp luật để nhân dân tham gia giám sát, phê bình cán bộ, đảng viên.

Ngày 21/9

“Mỗi người sẽ tùy theo sức mình tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà”.

(“Thư gửi bộ đội, cán bộ và gia đình cán bộ miền Nam ra Bắc”, Báo Nhân dân, số 229, từ ngày 21 – 22/9/1954).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thăm hỏi, động viên và căn dặn những cán bộ, chiến sĩ, học sinh, các gia đình miền Nam tập kết ra Bắc nỗ lực vượt mọi khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và có nhiều đóng góp cho công cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, góp phần làm rạng danh quê hương, đất nước.

- Thấu triệt lời Bác, mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng phát huy bản chất cách mạng tốt đẹp: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội”; kết tinh nên truyền thống tốt đẹp người bộ đội Cụ Hồ.

So-565--Ghi-nho-loi-Bac-day---Anh-1
Chủ tịch Hồ Chí Minh trò chuyện với đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 2/1951).
Nguồn : congnghiepmoitruong.vn.

Ngày 22/9

“Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng”.

(Phát biểu tại “Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam toàn miền Bắc”, ngày 22/9/1962).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc giáo dục đạo đức cho đoàn viên, thanh niên, quan tâm tổ chức, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên thành đội xung kích cách mạng, lực lượng hậu bị của Đảng nhằm kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp của giai cấp và
dân tộc.

- Thấm nhuần lời Bác, Đảng và Nhà nước ta luôn đề cao vai trò của đoàn viên, thanh niên; coi công tác thanh niên là vấn đề được đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Một bộ phận thanh niên Việt Nam đã tiên phong trong phát huy vai trò sáng tạo, xác lập những đỉnh cao, kỷ lục mới trên nhiều lĩnh vực đời sống.

Ngày 23/9

“Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách cần phải luôn luôn đi đôi với nhau”.

(Bài viết “Cách làm việc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách”, ký tên X.Y.Z, Báo Sự Thật, số 100, ngày 23/9/1948).

- Trong điều kiện Đảng cầm quyền ở nước ta, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách có mối quan hệ mật thiết với nguyên tắc tập trung dân chủ. Và nguyên tắc này góp phần xây dựng Đảng vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

- Hiểu và làm đúng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho mọi cấp ủy Đảng, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Phát huy tính chủ động và trách nhiệm của cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; chống mọi biểu hiện áp đặt ý kiến cá nhân, hoặc nể nang, né tránh, dựa dẫm vào tập thể.

Ngày 24/9

“Trên mặt trận nông nghiệp, mỗi đồng bào nhà nông phải là một chiến sĩ xung phong.

Chiến sĩ trước mặt trận thì xung phong giết giặc bằng súng đạn.

Chiến sĩ nhà nông thì xung phong giết giặc bằng cày cuốc, nghĩa là phải xung phong tăng gia sản xuất, để giúp cho bộ đội đủ ăn đủ mặc để đánh giặc”.

(Bài viết “Việt Bắc quyết thắng”, viết cuối tháng 9/1949).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, quân và dân ta phải chung sức đồng lòng, hậu phương thi đua tăng gia sản xuất giỏi; cán bộ, chiến sĩ thi đua giết giặc lập công. Trong thành tích vẻ vang đó, có công sức đóng góp rất lớn của nông dân, nông nghiệp Việt Nam, đã xây dựng nên một hậu phương lớn chi viện kịp thời cho tiền tuyến ăn no, đánh thắng, càng đánh càng mạnh.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nông nghiệp, nông dân vẫn còn nguyên giá trị. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông dân và nông nghiệp Việt Nam đã trở thành một quốc gia xuất khẩu lương thực hàng đầu, nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, đạt chuẩn của các nước phát triển.

Ngày 25/9

“Đã gọi là đoàn kết thì phải giúp đỡ nhau như anh em trong nhà”.

(Nói chuyện với đồng bào tỉnh Yên Bái, ngày 25/9/1958, Báo Yên Bái, số 240, ngày 10/10/1958).

- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, đại đoàn kết dân tộc là một chiến lược cơ bản, nhất quán, lâu dài, là vấn đề sống còn, quyết định thành công của cách mạng. Muốn cách mạng thành công phải có lực lượng cách mạng, muốn có lực lượng cách mạng phải thực hiện đoàn kết.

- Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng ta xác định là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu, phải được quán triệt trong tất cả các lĩnh vực, trở thành sức mạnh để dân tộc ta chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Ngày 26/9

“Không chịu tự phê bình, tự chỉ trích thì không bao giờ tấn tới được”.

(Bài viết “Muốn thành cán bộ tốt, phải có tinh thần tự chỉ trích”, bút danh Chiến Thắng, báo Cứu quốc, số 51, ngày 26/9/1945).

- Để kịp thời phê bình, chấn chỉnh tư tưởng tự cao tự đại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở, trong Đảng phải có tinh thần dám nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, nghiêm túc tự phê bình và phê bình.

- Theo lời Bác, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu trong triển khai thực hiện việc tự phê bình và phê bình. Qua đó, kiên quyết phê phán những tư tưởng hữu khuynh “im lặng là vàng”, hoặc thái độ cực đoan, muốn lợi dụng phê bình để đả kích người khác, gây rối nội bộ.

Phan Minh
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 565

Ý Kiến bạn đọc